Verslag van onze Algemene Vergadering en het paneldebat "AI in Healthcare"

Newsletter
Informatie
Sector
Data en digitalisering

Resultaat van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van pharma.be vond plaats op 13 maart 2024 waarbij verkiezingen gehouden werden voor vijf zetels in de Raad van Bestuur. 

De volgende mandaten werden verlengd:

 • An Van Gerven (Pfizer)
 • Emmanuelle Boishardy (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals)
 • Frédéric Clais (Eli Lilly Benelux)
 • Renaud Decroix (AbbVie)

We zijn ook verheugd om Werner De Prins (Bayer) in onze Raad van Bestuur te mogen verwelkomen.

New Board Members - pharma.be

We danken tevens de kandidaten Takeda Belgium en Novo Nordisk Pharma voor hun kandidatuur. We wensen een speciaal woord van dank te richten aan afscheidnemend bestuurder Takeda Belgium die de voorbije drie jaar via Michael Nesrallah en zijn team belangrijke investeringen en bijdragen heeft geleverd aan onze vereniging.

Verslag van het paneldebat “AI in Healthcare"

Aansluitend organiseerde pharma.be een panel discussie rond het thema artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Vijf sprekers, met zeer uiteenlopende expertises, bespraken wat het potentieel van AI is en de lessen die we vandaag al kunnen trekken.

Caroline Ven, CEO van pharma.be opende het panel met een speech waarin ze het kader schetste en tevens de aanzet gaf voor debat rond zaken als ethische aspecten, wettelijke kaders, obstakels die vandaag bestaan en toekomstige toepassingen.

De keynote “Ethische uitdagingen in AI in Healthcare” werd gegeven door Jochanan Eynikel, business philosopher. Hij nam ons mee in een boeiende uiteenzetting over de evolutie van technologie die met AI een meer beslissende impact heeft op het dagelijkse leven van de burger en patient. Technologie is niet waarde-neutraal in het maken van die beslissingen en vereist technologie- realisme. AI projecten vergen het vermogen om vooruit te denken op scenario’s en de toekomst vanuit emotionele en morele gevoeligheid. Dit doen we door 3 vragen te stellen:

 1. Wie is geïmpacteerd door de innovatie (stakeholder analyse)?
 2. Wat is de impact op onze stakeholders (impact analyse)?
 3. Welke waarden worden door de innovatie uitgedaagd of ondersteund (value-assessment)?

Het paneldebat startte daarna om de talloze manieren waarop AI de toekomst van gezondheid en geneeskunde vormgeeft, concreet te bespreken. Moderator was Karen Crabbé, Economic & Health Data Advisor bij pharma.be

De panellisten:

 • Dr. Wannes Van Hoof, filosoof en wetenschappelijk onderzoeker bij Sciensano
 • Ségolène Martin, CEO van Kantify
 • Nassim Haddad, Director IT en Head of IT Artificial Intelligence bij UCB
 • Prof. Dr. Pieter Vandervoort, cardioloog bij ZOL
 • Jochanan Eynikel, business philosopher
Panel debat "AI in Healthcare"

De samenstelling van het panel gaf al aan dat een interdisciplinaire aanpak nodig is om het potentieel van AI in de gezondheidszorg volledig te benutten. Er ontstond een rijke dialoog over hoe AI-technologieën een revolutie teweegbrengen in de patiëntenzorg, met aandacht ook voor voorspellende analyses, gepersonaliseerde geneeskunde en operationele efficiëntie binnen instellingen voor gezondheidszorg.

Ségolène Martin sprak over de opkomst van innovatieve bedrijfsmodellen bij het ontdekken en ontwikkelen van therapiën die door AI worden gefaciliteerd. Een kijkje in de toekomst van de farmaceutische industrie, waar AI-gestuurde strategieën de tijd en kosten aanzienlijk kunnen verlagen.

Nassim Haddad, bevestigde dat AI, nu al, werkt als een super assistent voor de wetenschappers van UCB en het vermogen om sneller geneesmiddelen te ontdekken verbetert - het helpt om bepaalde processen beter te begrijpen, versnelt het vermogen om moleculen te screenen en verkort daarom de innovatiecyclus, m.n. in het domein van neurologie.

Dr. Wannes Van Hoof zei o.a. "Wanneer burgers betrokken worden bij het co-creëren van het ethische, wettelijke en maatschappelijke kader voor het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens, in plaats van hun bijdrage te beperken tot individuele toestemming, is het mogelijk om een verantwoorde datacultuur voor iedereen te ontwikkelen."

Dr. Pieter Vandervoort bracht vanuit het perspectief van een praktiserend cardioloog een getuigenis over de ondersteuning die AI technologie kan brengen in dit domein. AI ziet meer en werkt sneller dan een mens dit kan doen. Aan de andere kant, zal er steeds een mens nodig blijven in het proces om de informatie gegenereert door AI te interpreteren en tot de juiste beslissing te komen.

De deelnemers waren het eens over de grote verantwoordelijkheid die komt met het enorme potentieel van AI. Het gesprek onderstreepte de noodzaak om AI te ontwikkelen op een manier die ethisch en transparant is en in lijn met maatschappelijke waarden. Vertrouwen wekken in AI-systemen is cruciaal, vooral wanneer deze technologieën worden toegepast op gevoelige gebieden zoals patiëntenzorg en medicijnontwikkeling.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!