Klaarheid en goede afspraken, in samenspraak met patiëntenorganisaties

Newsletter
Informatie
Deontologie & Ethiek

10-punten checklist voor samenwerking met patiëntenorganisaties

Deze handleiding is een antwoord op de pharma.be rondvraag bij patiëntenorganisaties en het Rondetafelgesprek met een 50-tal PO’s georganiseerd in samenwerking met het Patient Expert Center (PEC) in 2022 . Deze eenvoudige checklist zullen onze leden gebruiken als toetssteen om na te gaan of ze als partner wel echt patiëntgericht werken.

Vragen en antwoorden over de Code voor deontologie van pharma.be

Bij de PO’s leefden veel vragen bij het lezen van de deontologische code van pharma.be waarin de samenwerking met patiënten in hoofdstuk 3 is beschreven. In totaal werden 28 vragen gesteld die in deze Q&A in detail beantwoord worden, dit ter verduidelijking van de soms complexe regelgeving. Er wordt aangegeven wat wel of niet kan, en waarom.

Beide documenten zijn een eerste aanzet en zullen de basis vormen voor verdere aanbevelingen en verfijning op basis van opgedane ervaringen en feedback.

Willy-Cnops-UCB-Pharma
Willy Cnops
Life Science Advisor
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!