Disclaimer

Uitbater van de website

pharma.be VZW

Terhulpsesteenweg 166

1170 Brussel

Fax 02 661 91 99

e-mail: info@pharma.be

Reg. Nr. VZW 566666

BTW BE RPR Brussel 0407.622.902

Bezoek van de website

De teksten, opmaak, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, inhoud, informatie en alle andere items op de website zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, merkenrecht en databankrecht. Het is verboden om deze website, of enig deel ervan, te reproduceren, op te vragen, te hergebruiken, te wijzigen, of te vertalen, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, behoudens in de hierna genoemde gevallen.

Het is aan artsen, apothekers, tandartsen, dierenartsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars toegestaan de website te raadplegen en te gebruiken in het kader van hun normale beroepsuitoefening. Alle andere internetgebruikers kunnen deze website enkel raadplegen en gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden.

Elk ander (commercieel) gebruik van de (inhoud van de) website is strikt verboden. Zo is onder meer strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van pharma.be:

  • de opvraging en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantifatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, inclusief het "spideren" of "crawlen" van de website voor andere doeleinden dan voor opname in zoekresultaten;
  • een reproductie, vertaling of wijziging van de website in andere gevallen dan hiervoor toegestaan;
  • het "framen" of "scrapen" van de website;
  • het leggen van hyperlinks naar andere pagina's van de website dan de startpagina.

     

Bestemming van de gegevens

Men kan deze website vrij bezoeken en de beschikbare informatie raadplegen zonder enige verplichting ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u gebruik maakt van bepaalde diensten, zoals onder andere de inschrijving op 'de mailing list', dient u uw persoonsgegevens mee te delen via een registratie. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de wettelijke verplichtingen.

Indien u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, zullen de persoonlijke gegevens worden verwerkt uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek en om u te informeren over onze activiteiten. Ze worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. pharma.be onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Toegang tot de gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen, te verbeteren of te laten verwijderen. Indien u de informatie over onze activiteiten niet langer wenst te ontvangen of indien u uw gegevens wil laten wijzigen, verbeteren of verwijderen, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: pharma.be, Terhulpsesteenweg, 166, 1170 Brussel, tel: 02 661 91 05, db@pharma.be U kan bij haar terecht voor vragen over het privacybeleid.

Aansprakelijkheid

pharma.be heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. pharma.be geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid of het up-to-date zijn van de erin opgenomen inhoud, gegevens en informatie betreft. Alle inhoud, gegevens en informatie op de website moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden bij pharma.be Voor zover als maximaal toegestaan onder Belgisch recht, kan pharma.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid en het up-to-date zijn van de inhoud, informatie en gegevens op deze site. Raadpleging en/of gebruik van de informatie op de site vervangt geen medische consultatie.

pharma.be zal redelijke inspanningen leveren om de site ten allen tijden beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt pharma.be zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. pharma.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de site, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.

Deze site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. pharma.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Cookies

Om de website gebruiksvriendelijk te maken, kan het zijn dat wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen en om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld uw taalkeuze, zodat u deze niet telkens hoeft in te geven. U kan deze cookies weigeren door uw internetbrowser te programmeren opdat u hetzij wordt geïnformeerd omtrent het bestaan van de cookies, hetzij deze systematisch worden geweigerd.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!