Met zorg voor leefmilieu en klimaat

Informatie
Sector
Maatschappelijke impact
Report-to-Society

In de hele cyclus, van onderzoek tot productie, gebruik en vernietiging van geneesmiddelen, wordt heel bewust gefocust op het vermijden van verontreiniging. Hiervoor is samenwerking met alle actoren binnen de keten cruciaal.

Zo mag je niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen niet zomaar in het toilet doorspoelen of in de vuilnisbak deponeren. Ze moeten apart worden gesorteerd en ingezameld, want ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu. En ook voor de volksgezondheid kunnen ze schadelijk zijn; een ‘afvalgeneesmiddel’ blijft immers nog steeds een geneesmiddel en mag niet oneigenlijk gebruikt worden (spelende kinderen bijvoorbeeld, of dieren op zoek naar voedsel).

E-PIL: Electronic Patient Information Leaflet

In België worden elk jaar meer dan 100 miljoen vergoede geneesmiddelenverpakkingen afgeleverd. De impact op het milieu is dan ook enorm. Maar misschien zijn er situaties waarin een elektronisch alternatief even veilig én duurzamer is?

Om dit te onderzoeken, lanceerde de biofarmaceutische industrie, met de ondersteuning van de bevoegde autoriteiten en de associaties van ziekenhuisapothekers, in 2018 het Electronic Patient Information Leaflet (e-PIL) pilootproject. Het e-PIL pilootproject focust op een selectie geneesmiddelen die in België en Luxemburg op de markt zijn en waarvan de toediening beperkt is tot de gecontroleerde omgeving van een ziekenhuis. De geselecteerde geneesmiddelen bevatten geen papieren bijsluiter in de verpakking.

Marie Vande Ginste over de vernietiging van vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen en over het e-pil project
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!