Goed gebruik

Gezondheidsbeleid
We vinden het allemaal vanzelfsprekend om geneesmiddelen binnen handbereik te hebben om ziekten te voorkomen, verlichten, verzorgen en genezen.

Geneesmiddelen zijn geen doorsnee producten. Ze bevatten werkzame bestanddelen die een specifieke ziekte bestrijden in ons lichaam. Voor een optimale behandeling is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de geneesmiddelen die we nemen.

De 'Goed Gebruik' pagina werd ontwikkeld om de inspanningen van artsen en apothekers te ondersteunen. Je vindt op deze pagina de nodige informatie over het goed gebruik van geneesmiddelen.

Nuttige tools

 • e-bijsluiter.be: een up-to-date internetplatform voor publieks- en wetenschappelijke bijsluiters van geneesmiddelen voor mensen en voor dieren. Via dit platform kan je deze bijsluiters raadplegen via je PC, smartphones en tablets.
 • Therapietrouw en goed gebruik
 • De “Geneesmiddelenpas”: een praktisch hulpmiddel dat je helpt om alle informatie m.b.t. jouw gezondheid binnen handbereik te hebben, zoals bv. je allergieën, je persoonlijke medische aandachtspunten, de telefoonnummers van jouw behandelende arts, van jouw apotheker, van je specialisten en van je mutualiteit, … Deze pas kan ook alle belangrijke informatie over jouw geneesmiddelen bevatten. Deze pas kan op eenvoudige vraag via info@pharma.be gratis worden bekomen. Graag vermelden hoeveel exemplaren er gewenst zijn en in welke taal en vergeet ook niet je adresgegevens te bezorgen zodat wij je snel de passen kunnen bezorgen.
Download hier de geneesmiddelenpas

Het geneesmiddel

Vrij verkrijgbare en voorschriftplichtige geneesmiddelen

Over het algemeen schrijft de arts een geneesmiddel voor en levert de apotheker het vervolgens af aan de patiënt. Tal van geneesmiddelen kunnen enkel worden voorgeschreven onder bepaalde voorwaarden en aan een bepaald type van patiënten. De diagnose van de arts is essentieel om het geneesmiddel voor te schrijven dat het best beantwoordt aan de noden van de patiënt.

Daarnaast kunnen patiënten bepaalde geneesmiddelen verkrijgen zonder voorschrift van een arts. Deze vrij verkrijgbare geneesmiddelen, ook bekend als OTC-geneesmiddelen (‘over the counter’), voorkomen of behandelen kwalen en symptomen die goedaardig of van voorbijgaande aard zijn. Zoals alle geneesmiddelen zijn ze onderworpen aan strenge vereisten op vlak van kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid. OTC-geneesmiddelen zijn uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar.

Zelfzorg veronderstelt een aantal voorzorgen. Zo mogen OTC-geneesmiddelen maar gedurende een beperkte tijd gebruikt worden. In bepaalde gevallen kan enkel het raadplegen van een arts uitkomst bieden. Dit is met name het geval als:

 • de geneesmiddelen geen verbetering van de toestand opleveren binnen de termijn die vermeld staat in de bijsluiter,
 • de toestand van de patiënt verergert en/of de patiënt hevige pijn lijdt,
 • er bijwerkingen optreden.

Waarom zijn bepaalde geneesmiddelen vrij verkrijgbaar en andere niet?

Aanvankelijk is elk innoverend geneesmiddel dat de markt bereikt uitsluitend verkrijgbaar op voorschrift, zo kan het effect en de bijwerkingen ervan continu door de arts en apotheker worden geëvalueerd.

Het bedrijf dat het geneesmiddel produceert kan het OTC-statuut aanvragen nadat het geneesmiddel geruime tijd op grote schaal werd gebruikt en er voldoende wetenschappelijke informatie over de veiligheid werd verzameld.

Adviezen over het goed gebruik

Het dagelijks goed gebruik

Wanneer je een geneesmiddel neemt…

 • volg de aanwijzingen van je arts en je apotheker strikt op.
 • lees de bijsluiter van het geneesmiddel en volg de aanwijzingen op.
 • volg je behandeling tot op het einde. Stop de behandeling niet vroeger zonder je arts te raadplegen.
 • en je de behandeling wilt stopzetten of veranderen, raadpleeg dan eerst je arts of apotheker.
 • neem contact op met je arts of apotheker als je onverwachte veranderingen vaststelt.
 • gebruik geen geneesmiddelen van anderen en geef je eigen geneesmiddelen niet weg.

Pharmasmile

Als het om een vrij verkrijgbaar medicijn (OTC) gaat, kan een bedrijf het Pharmasmile logo vermelden op de verpakking van het geneesmiddel of opnemen in een televisiereclame van het geneesmiddel.

Het Pharmasmile-logo

Het geneesmiddelenlogo voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen

Als je naar televisiereclame kijkt, of je koopt vrij verkrijgbare geneesmiddelen bij je apotheker, dan heb je  dit logo vast al wel gezien. Het doel bestaat erin de gebruiker er aan te herinneren geneesmiddelen weldoordacht te gebruiken. Het Pharmasmile logo symboliseert het goed gebruik van het niet voorschriftplichtig OTC-geneesmiddel voor een efficiënte en optimale verzorging.

In reclameboodschappen voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen, symboliseert Pharmasmile vier boodschappen:

Pharmasmile-small
 • dit is een geneesmiddel;
 • vraag raad aan je apotheker;
 • lees aandachtig de bijsluiter;
 • geen langdurig gebruik zonder medisch advies.
Pharmasmile-vorm

De vorm van het logo maakt duidelijk dat het hier gaat om een geneesmiddel en een geneesmiddel gebruik je niet zomaar. Geneesmiddelen op zich zijn belangrijk. Maar het goed gebruik ervan al evenzeer. Want pas als je een geneesmiddel op de juiste manier gebruikt, is het maximaal doeltreffend.

Pharmasmile-apotheker

Het groene kruis verwijst naar de apotheker en naar de boodschap "Vraag raad aan je apotheker". Dankzij zijn opleiding heeft de apotheker een grondige kennis van het geneesmiddel. De apotheker kan je raad geven en waarschuwen voor verkeerd gebruik.

Pharmasmile-oog-small

Het oog vertelt je dat je de bijsluiter aandachtig moet lezen. De bijsluiter is de identiteitskaart van het geneesmiddel. Hij bevat belangrijke inlichtingen over het geneesmiddel.

Pharmasmile-mond-small

De mond staat voor de boodschap "Geen langdurig gebruik zonder medisch advies". Want over het gebruik van geneesmiddelen moet je praten. Als je voorschriftplichtige geneesmiddelen neemt, spreek je daarover met je arts. Ook als je OTC-geneesmiddelen (geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan verkrijgen) gebruikt, doe je er goed aan het hem te zeggen wanneer je op raadpleging gaat.

Andere belangrijke adviezen...

 • Bouw een vertrouwensrelatie op met je arts en je apotheker.
 • Alleen geneesmiddelen uit een apotheek of een ziekenhuis zijn veilig en efficiënt. Wees dus voorzichtig als je toch een geneesmiddel via het Internet koopt en doe dat alleen via een (online)-apotheek met dit logo, andere loop je het risico een namaakgeneesmiddel te kopen wat gevaarlijk is voor je gezondheid.
Online-apotheek
 • Hou nauwgezet een lijst bij van de geneesmiddelen die je gebruikt en neem deze lijst mee wanneer je een gezondheidsprofessional raadpleegt. Hiervoor kan je de geneesmiddelenpas aanvragen bij pharma.be (zie hoger)
 • Maak je arts of apotheker attent op je gevoeligheden (allergieën, intoleranties,) en persoonlijke aandachtspunten (diabetes, hartaandoeningen, zwangerschap,) opdat hij de geschikte behandeling kan kiezen.
 • Bespreek de informatie over aandoeningen en behandelingen die je op het internet vindt met je arts of apotheker.
 • Beheer je huisapotheek.

Je huisapotheek

 • Bewaar je geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
 • Berg ze op een droge, koele en donkere plaats op.
 • Laat geneesmiddelen in hun originele verpakking, samen met de bijsluiter.
 • Controleer of de geneesmiddelen in speciale omstandigheden moeten worden bewaard (koelkast, …).
 • Bewaar sommige geneesmiddelen niet nadat je behandeling is afgerond (druppels, drankjes, …).
 • Hou twee of drie keer per jaar grote schoonmaak in je huisapotheek.
 • Controleer altijd de houdbaarheidsdatum van geneesmiddelen die mogen worden bewaard.
 • Gooi geen geneesmiddelen in de vuilnisbak of het toilet.
 • Breng geneesmiddelen die niet zijn gebruikt of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden naar je apotheek zodat ze kunnen worden vernietigd.
 • Stop nooit verschillende geneesmiddelen in hetzelfde doosje of potje.
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!