Dringend nood aan nieuwe antibiotica

Newsletter
Informatie
Sector
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Sinds hun doorbraak tijdens WOII zijn antibiotica niet meer weg te denken uit onze geneeskunde. Maar als we de opkomst van antibioticaresistentie niet kunnen stoppen, is de kans groot dat we terug belanden in een tijd waarin artsen het zonder antibiotica moeten doen.

Bij antibiotica, denken we meestal spontaan aan de bestrijding van infecties zoals longontsteking. Maar antibiotica hebben veel meer toepassingen. Ze verminderen evengoed de risico’s bij een operatie of helpen kankerpatiënten beschermen tijdens hun chemotherapie. Een geneeskunde zonder antibiotica is vandaag dan ook zo goed als ondenkbaar geworden.

En toch. Door de opkomst van bacteriën die bestand zijn tegen onze antibiotica, verliezen deze geneesmiddelen hun doeltreffendheid. Europa beschouwt antibioticaresistentie dan ook meer dan terecht als één van de top 3-bedreigingen voor onze gezondheid. Ook in België laten de gevolgen van antibioticaresistentie zich meer en meer voelen. Volgens Sciensano raakt 7% van de opgenomen ziekenhuispatiënten besmet met resistente bacteriën. Dit alleen al leidt tot zowat 2.600 sterfgevallen per jaar.

Verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier

Dat antibioticaresistentie aan een opmars bezig is, heeft grotendeels te maken met het oneigenlijke gebruik van deze geneesmiddelen, niet alleen bij mensen maar ook bij dieren. De ‘one health’-benadering stelt immers dat mens, dier en hun omgeving continu in interactie zijn en elkaars gezondheid beïnvloeden. Willen we antibioticaresistentie afremmen, dan moeten we veel zorgvuldiger met antibiotica omspringen, bij mens én dier.

pharma.be neemt daarom heel actief deel aan AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren dat in 2011 werd opgericht. Al meer dan 10 jaar draagt pharma.be bij aan het bewustmaken van de noodzaak van hygiëne en preventie in de veehouderij, in plaats van het gebruik van antibiotica . Met succes, aangezien de cijfers van 2022 een afname van maar liefst 58,2% laten zien te opzichte van 2011.

Nood aan ontwikkeling van nieuwe antibiotica

Met een verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier halen we het evenwel niet. pharma.be dringt daarom ook aan op incentives voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Op voorwaarde dat ook deze nieuwe geneesmiddelen zo weinig mogelijk ingezet worden, vormen ze een cruciaal wapen in de strijd tegen bacteriën die resistent zijn geworden tegen alle huidige antibiotica.

Ondanks deze nood is er sinds de jaren 1980 géén nieuwe klasse van antibiotica meer op de markt gekomen. Caroline Ven, CEO van pharma.be, duidt waarom:

CVen1123a

De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is bijzonder complex en is een proces van vele jaren, met bijzonder weinig kans op succes. Daar komt dan nog het paradoxale gegeven bij dat je als sector zeer zwaar moet investeren in geneesmiddelen die, wanneer ze uiteindelijk op de markt komen, zo weinig mogelijk mogen worden gebruikt. Als pharma.be vragen we daarom dat België mee ijvert voor betere ‘pull incentives’ voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica op Europees niveau. Alleen zo wordt de complexe ontwikkeling haalbaarder en kunnen we de strijd tegen antibioticaresistentie op termijn winnen.

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!