Beschikbaarheid van medicijnen: Belgisch systeem zeer efficiënt

Geneesmiddelen moeten altijd beschikbaar zijn wanneer patiënten ze nodig hebben.

In de realiteit zijn geneesmiddelen evenwel soms tijdelijk niet beschikbaar. Dit heeft te maken met het complexe productieproces en met de verschillende kwaliteitscontroles. Deze controles zijn cruciaal als we de kwaliteit en veiligheid van onze geneesmiddelen willen garanderen. We kunnen dan ook nooit helemaal uitsluiten dat de productie van geneesmiddelen hierdoor vertraging oploopt, noch voor 100% garanderen dat een geneesmiddel beschikbaar is.

pharma.be gaat daarom, samen met alle stakeholders in de distributieketen en het FAGG (Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten), op zoek naar oplossingen om de impact van het niet-beschikbaar zijn van een geneesmiddel op de patiënt zoveel mogelijk te beperken. Het doel is er voor te zorgen dat het aantal niet-beschikbare geneesmiddelen beperkt blijft en dat de impact op de patiënt minimaal is. 

Als we naar de concrete cijfers voor België kijken, dan zien we dat er 514 geneesmiddelen tijdelijk niet beschikbaar waren in juni 2020. Hoewel dit een impact heeft op de patiënt en de zorgverlener (verkrijgen van een nieuw voorschrift, bijkomend bezoek aan de apotheek) is de impact op de continuïteit van de behandeling beperkt. In 384 gevallen was er immers minstens één alternatief voorhanden, en in 340 gevallen zelfs drie of meer alternatieven. Slechts in één geval ging het om een kritische niet-beschikbaarheid. Het FAGG heeft voor dit specifieke geval een werkgroep samengeroepen om aanbevelingen te formuleren om de zorg van de betrokken patiënten te kunnen garanderen.

Geneesmiddelenfabrikanten leveren enorme inspanningen in onderzoek, ontwikkeling en productie van geneesmiddelen voor patiënten.

Na het volgen van een prijs- (en terugbetaling)procedure kan het bedrijf een geneesmiddel in België op de markt brengen. Bedrijven hebben vervolgens een leverplicht en indien ze hieraan niet kunnen voldoen, dienen ze dit te melden aan het Geneesmiddelenagentschap conform de wetgeving. Een bedrijf kan nooit éénzijdig de prijs van een geneesmiddel verhogen. Hiervoor bestaan er officiële procedures bij de overheid.

Onze leden bedrijven doen er alles aan om geneesmiddelen in België beschikbaar te houden voor de patiënten. 

Als associatie spelen wij een actieve rol samen met de andere betrokkenen in de distributieketen en de bevoegde overheden om de impact voor de patiënt zo klein mogelijk te houden en constructief te zoeken naar oplossingen wanneer deze geconfronteerd wordt met een onbeschikbaarheid.

Het is dus een heel andere situatie dan de onterechte aantijgingen tegen de farma-industrie zoals voorgesteld wordt in de uitzending “Investigation” van de RTBF op woensdag 17 november 2021. Deze aantijgingen zijn niet gebaseerd op de huidige feiten in België en creëren onnodige ongerustheid bij de patiënt.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!