pharma.be publiceert derde Report to Society

Newsletter
Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact

Uitgebreid ecosysteem

De leden van pharma.be maken deel uit van een heus Belgisch biofarma ecosysteem, samen met onder andere de universiteiten en onderzoeksinstituten, 7 academische ziekenhuizen, 18 bio-incubatoren, maar ook logistieke actoren zoals Brussels Airport, Liège Airport en Port of Antwerp-Bruges. Ons land telt 37 farmaceutische productiesites, 23 hoofdkwartieren van farmaceutische bedrijven en maar liefst 52 faciliteiten voor Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en/of klinische studies. 

Toppositie

Ook in 2023 behield België een leidende positie binnen de Europese Unie qua onderzoek en ontwikkeling, productie en export. Hoewel België slechts 2,6 % van de EU-bevolking telt, is de biofarmaceutische industrie goed voor 7,8 % van de banen, 18,7 % van de export en 19,3 % van de O&O-investeringen in de EU. Hiermee staat de sector respectievelijk op de derde, tweede en eerste plaats in Europa.

Nieuwe behandelmethoden

In 2022 werden er 95 nieuwe geneesmiddelen terugbetaald. Ongeveer de helft zijn nieuwe geneesmiddelen tegen kanker of immunomodulerende middelen. Daarnaast kwamen er ook relatief meer nieuwe geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van cardiovasculaire ziekten, en aandoeningen van het ademhalingssysteem. 

Toch is de toegang tot nieuwe behandelingen voor Belgische patiënten teleurstellend. België staat nu op de 16de plaats, tegenover de 12de plaats vorig jaar, in de "Waiting to Access Innovative Therapies (W.A.I.T.)". Dit instrument vergelijkt de toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen in verschillende Europese landen. Uit de laatste resultaten blijkt dat in België slechts 51 % van de geneesmiddelen waarvoor het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend, wordt terugbetaald. We gaan er in België op achteruit.

Overzicht

Het Report to Society 2023 geeft tevens een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen periode op het vlak van investeringen, klinische studies, kosten en baten voor de overheidsfinanciën, milieubescherming, samenwerking met patiëntenorganisaties, diergeneeskunde, gezondheidsgegevens, beschikbaarheid van geneesmiddelen en veel meer.

 

Caroline Ven, CEO van pharma.be zei bij de presentatie:

CVen1123a

We mogen terecht fier zijn op veel resultaten uit deze editie van ons Report to Society. Maar als ons land innovatie wil versterken, moet het maatregelen blijven nemen die de inspanningen van de ondernemingen bij wetenschappelijke vooruitgang aanmoedigen. Zonder stimulansen voor innovatie en de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten die eraan verbonden zijn, zouden veel van de medicijnen en vaccins die we vandaag de dag hebben gewoonweg niet bestaan. En die geneesmiddelen zijn voor de patiënten enorm impactvol. 

Er staat veel op het spel in de komende periode. Bijvoorbeeld de voorstellen tot hervorming van de Europese regelgeving voor onze sector. Onderdelen van deze hervorming zouden de aantrekkelijkheid van Europa voor toekomstige investeringen fors verzwakken. Als de Europese positie verzwakt, dan verliest België des te meer gezien onze toppositie.  

Wij vragen aan de volgende federale en regionale overheden structureel aandacht voor de impact van beleidsmaatregelen op de concurrentiepositie en slagkracht van de farmaceutische industrie, die één van de belangrijkste motoren is voor een gezond land en een gezonde bevolking. 

België behoort tot de meest welvarende landen in de wereld en dat willen we ook in de toekomst zo houden. De biofarmaceutische industrie kan en wil een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de uitdagingen die op ons land afkomen.

 

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!