Europees voorstel tot beperking antibiotica brengt gezondheid mens en dier in gevaar

Informatie
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Dierengeneesmiddelen

pharma.be pleit voor rationeel gebruik

Brussel, 13 september 2021 – pharma.be, de koepelorganisatie van ruim 125 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van een voorstel waarover a.s. woensdag 15 september in het Europese Parlement gestemd zal worden. Dit voorstel wil het aantal antibiotica dat nog zal gebruikt kunnen worden bij dieren, zeer sterk beperken waardoor de gezondheid van mens en dier in gevaar komt. 

In het kader van de nieuwe diergeneesmiddelenverordening moet de Europese Commissie een aantal criteria bepalen op basis waarvan het gebruik van sommige antibiotica wordt voorbehouden voor mensen. In het Europese Parlement ligt nu een voorstel op tafel om deze criteria te verwerpen wat tot gevolg zal hebben dat het aantal antibiotica dat nog gebruikt kan worden, meer beperkt wordt dan door de Commissie voorzien. 

pharma.be onderschrijft het voorstel van de Europese commissie dat tot stand kwam op basis van een uitgebreid advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA omdat dit voorstel een goede balans vindt tussen het beschermen van de gezondheid van mens en dier. Dit in tegenstelling tot het huidige voorstel. Mocht dit aangenomen worden, zullen dierenartsen het moeilijker krijgen om dieren op de juiste manier te behandelen met verregaande gevolgen zowel voor de gezondheid en het welzijn van de betrokken dieren. Ook zullen antibiotica die nog wel bij dieren toegelaten zijn, minder precies kunnen worden gebruikt dan nu, met als gevolg dat er een grotere kans op resistentieontwikkeling is.  

Caroline-Ven-CEO-2021

“Voor pharma.be is het belangrijk dat een rationeel gebruik van antibiotica bij dieren mogelijk blijft, een gebruik waarbij zo weinig als mogelijk, zo veel als nodig de leidraad moet zijn. Wij zetten dan ook ons engagement inzake het bevorderen van dit rationeel beleid blijven verder, samen met de overheid en alle andere partners. 

Het voorstel dat nu voorligt maakt continuering van dit evenwichtig beleid onmogelijk en gaat in tegen het wetenschappelijke advies van EMA, dat tot stand is gekomen op basis van de input van zeer veel deskundigen op het vlak van menselijke en dierlijke gezondheid. Het voorstel is ook niet in lijn met de ‘One Health’ aanpak, van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) waarbij de problematiek van antibioticumresistentie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de humane, dierlijke en omgevingssectoren. 

Als pharma.be vragen wij dat de Europese Commissie de kans krijgt haar aanpak verder te zetten zodat we samen kunnen werken aan een beleid dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en dat de gezondheid van mens en dier centraal stelt én verzekert.” 

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!