België spendeert minder aan geneesmiddelen dan andere landen

Nieuws
Newsletter
Begroting
Markttoegang
Terugbetaling

De uitgaven voor geneesmiddelen in België zijn bij de laagste van alle OESO-landen volgens de recentste OESO-gegevens: slechts 11,1% van de totale gezondheidszorguitgaven. Bovendien neemt dit aandeel volgens diezelfde OESO-gegevens stelselmatig af de laatste jaren: van 12,8% in 2012 is dit gekrompen tot 11,1% in 2019 (recentste OESO-cijfer voor België). De uitgaven voor andere zorg stijgen dus sneller dan de uitgaven voor geneesmiddelen. 

article dépenses soins santé BE

Het lage aandeel van geneesmiddelenuitgaven in het gezondheidszorgbudget houdt risico’s in voor de patiënten. De aanhoudende druk op de prijzen met opeenvolgende gedwongen prijsverlagingen kan aanleiding geven tot onbeschikbaarheden bij de oudere geneesmiddelen. Maar het lage aandeel van investeringen in geneesmiddelen in ons gezondheidssysteem wijst er ook op dat nieuwe behandelingen met de meest innovatieve geneesmiddelen later of niet beschikbaar zijn voor Belgische patiënten, Door het lage en dalende aandeel van geneesmiddelenuitgaven in de gezondheidszorguitgaven riskeert de kwaliteit van zorg onder druk te komen staan. 

availability
time to reimbursement

De gegevens werden op datum van 10 januari 2022 op de website van de OESO geraadpleegd en zonder enige bewerkingen in grafiek gezet. De OESO-cijfers betreffen de recentst beschikbare gegevens per land. Voor België betreft dit net als de meeste landen cijfers tot en met 2019, een minderheid van de landen heeft cijfers tot en met 2018 of 2020. De cijfers voor België betreffen de totale gezondheidszorguitgaven: de OESO maakt geen onderscheid naar bevoegdheidsverdeling tussen federale overheid en deelstaten. Dit OESO-cijfer is dus niet zomaar toepasbaar op het federale gezondheidszorgbudget. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!