e-PIL: tussentijdse resultaten en publicaties

Sector
Het doel van het project is om aan te tonen dat de elektronische bijsluiter gelijkwaardig is aan de papieren bijsluiter om patiënten en zorgverleners in de ziekenhuisomgeving informatie te verstrekken over een veilig en doeltreffend gebruik van de geneesmiddelen.

Resultaten tussentijdse analyse

De resultaten van de tussentijdse analyse na 12 maanden waren positief. Na 24 maanden werd er opnieuw een tussentijdse analyse van het project uitgevoerd en deze resultaten liggen in dezelfde positieve lijn als de resultaten na 12 maanden. Op basis van de goede resultaten, heeft de Europese Commissie de goedkeuring gegeven om het project te verlengen tot 1 augustus 2022 en om meer geneesmiddelen te includeren in het project. "De verworven ervaring met dit pilootproject is een waardevolle bron van empirisch bewijs ter ondersteuning van beleidsinitiatieven in dit gebied […]. We willen graag blijven leren van dit pilootproject en wensen jullie een succesvolle implementatie van de uitbreiding van dit waardevolle initiatief", aldus de Commissie. Momenteel nemen 18 farmaceutische bedrijven deel aan het project met een totaal van 42  geneesmiddelen. Ontdek hieronder een overzicht van het project en de resultaten.

Dit pilootproject werd door pharma.be in november 2018 tijdens een workshop van de bevoegde Europese autoriteiten over electronic product information en in april 2020 tijdens de DIA Global Labelling (Drug Information Association) gepresenteerd en dit gaf aanleiding tot een publicatie in het DIA Global Forum (juli-editie 2020).

In april 2022 werd een artikel over het e-PIL pilootproject gepubliceerd in het magazine Regulatory Rapporteur van Topra. Naast het artikel werd ook een interview gepubliceerd met vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg. Zie hieronder voor dit artikel en het interview.

Lees het artikel verschenen in REGULATORY RAPPORTEUR | Vol. 19, N0 4, April 2022

Lees het artikel verschenen in REGULATORY RAPPORTEUR | Vol. 19, N0 4, April 2022

Report to Society - Met zorg voor leefmilieu en klimaat

In België worden elk jaar meer dan 100 miljoen vergoede geneesmiddelenverpakkingen afgeleverd. De impact op het milieu is dan ook enorm. Maar misschien zijn er situaties waarin een elektronisch alternatief even veilig én duurzamer is?

Om dit te onderzoeken, lanceerde de biofarmaceutische industrie, met de ondersteuning van de bevoegde autoriteiten en de associaties van ziekenhuisapothekers, in 2018 het Electronic Patient Information Leaflet (e-PIL) pilootproject. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!