Archief 2021 - Facts & Figures

Persbericht - België heeft sleutelpositie in Europese farmaceutische sector

pharma.be, de koepelorganisatie van 125 innoverende farmaceutische bedrijven actief in België, publiceert deze week de brochure "De Belgische biofarmaceutische sector, een pionier in het competitieve Europese biofarmaceutische landschap". De nieuwste cijfers illustreren de sterke positie van de Belgische farmaceutische industrie in Europa. Dit werd nog duidelijker tijdens de gezondheidscrisis die we de afgelopen maanden doormaakten. Biofarmaceutische bedrijven hebben een ongekende inspanning geleverd om oplossingen te vinden voor de bestrijding van Covid- 19 en zijn de uitdaging aangegaan om innovatieve oplossingen voor de patiënt te onderzoeken, te produceren en te distribueren.

Genoeg bespaard op innovatieve geneesmiddelen

De regering De Croo moet op zoek naar voldoende besparingen om de Belgische begroting voor 2022 opnieuw op koers te brengen. Voor de gezondheidsuitgaven voorziet het regeerakkoord evenwel dat de uitgaven deze legislatuur jaarlijks reëel met 2,5% mogen groeien. Onder meer door de ouder wordende bevolking en de nieuwe noden op het vlak van gezondheidszorg is dat begrijpelijk. Vaak wordt verwezen naar nieuwe innovatieve geneesmiddelen die verantwoordelijk zouden zijn voor een sterke groei van de kosten voor geneeskundige verzorging.

Innovatieve geneesmiddelen leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven

De innovatieve geneesmiddelen, gedefinieerd als de geneesmiddelen die nog in patent zijn, leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven. Ook meer specifiek de geneesmiddelen onder conventie bezwaren het geneesmiddelenbudget niet, maar helpen in tegendeel dit budget te beheersen.

Persbericht - De Belgische biofarmaceutische sector, sleutelspeler in het innovatieve ecosysteem

pharma.be, de koepelorganisatie van ruim125 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, publiceert deze week haar “Farmacijfers 2020”, de economische voetafdruk van de sector voor het afgelopen jaar. 2020 stond in het teken van de gezondheidscrisis. De biofarmaceutische bedrijven leverden een nooit eerder geziene inspanning om oplossingen te vinden voor de bestrijding van COVID-19. De cijfers voor 2020 tonen eens te meer aan dat de biofarmaceutische sector voortdurend in ontwikkeling is. Dit is echter geen garantie voor de toekomst, aangezien de Belgische biofarmaceutische industrie geconfronteerd wordt met meer druk op de concurrentiële omgeving.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!