Persbericht - De Belgische biofarmaceutische sector, sleutelspeler in het innovatieve ecosysteem

Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Onderzoek en ontwikkeling
Klinische studies

pharma.be, de koepelorganisatie van ruim125 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, publiceert deze week haar “Farmacijfers 2020”, de economische voetafdruk van de sector voor het afgelopen jaar. 2020 stond in het teken van de gezondheidscrisis. De biofarmaceutische bedrijven leverden een nooit eerder geziene inspanning om oplossingen te vinden voor de bestrijding van COVID-19. De cijfers voor 2020 tonen eens te meer aan dat de biofarmaceutische sector voortdurend in ontwikkeling is. Dit is echter geen garantie voor de toekomst, aangezien de Belgische biofarmaceutische industrie geconfronteerd wordt met meer druk op de concurrentiële omgeving.

De "Farmacijfers 2020" bevestigen groei op verschillende gebieden: 

  • In 2020 waren 40.464 mensen werkzaam in biofarmaceutische bedrijven in België. Over de periode 2016-2020 betekent dit een toename van de directe werkgelegenheid met 13,6%. Als we de indirecte en geïnduceerde banen die de sector genereert erbij optellen, stijgt dit cijfer tot bijna 130.000 banen in België.
  • Wat onderzoek betreft, werd in 2020 door de sector 13 miljoen euro per dag geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, een stijging met 29% ten opzichte van 2019. Het aantal actieve onderzoekers in de sector is in vier jaar tijd (2016-2020) met 40% gestegen.
  • België bevestigde ook in 2020 zijn positie als belangrijke schakel voor de wereldwijde uitvoer van geneesmiddelen, aangezien de export met 13% steeg ten opzichte van het voorgaande jaar. Elke dag worden er biofarmaceutische producten uit België met een waarde van 150 miljoen euro geëxporteerd.
  • Tot slot is de biofarmaceutische industrie een van de weinige sectoren die over een langere periode de productiviteitsgroei koppelt aan de groei van werkgelegenheid, met een jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde van 6,7% tussen 2012 en 2019.
Caroline Ven

“De farmabedrijven toonden hun veerkracht tijdens de huidige gezondheidscrisis en versnelden hun onderzoek om in een recordtijd de ontwikkeling mogelijk te maken van meerdere therapeutische oplossingen om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Hoewel de cijfers voor 2020 wijzen op een levendige Belgische farmaceutische sector en een gestage toename van de onderzoeksactiviteiten, is dit geen garantie voor de toekomst. De sector is één van de meest dynamische van de Belgische economie, maar dit is geen verworvenheid. De Belgische pharma valley krijgt ook in Europese context te maken met toegenomen concurrentiële druk.

Voor pharma.be en haar leden staat gezondheid centraal en we willen dat iedereen in België een zo goed mogelijk leven heeft. Daarom is het onze missie om de beste gezondheidszorgoplossingen te bieden die van België de gezondste plaats maken om op te groeien, te leven, te werken en ouder te worden. Onderzoek en ontwikkeling vormen een essentieel onderdeel van deze verwezenlijking. Het koesteren van deze innovatieve sector zorgt ervoor dat de beste gezondheidszorg beschikbaar blijft voor de Belgische bevolking.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
De Belgische biofarmaceutische sector - Sleutelspeler in het innovatieve ecosysteem - Farmacijfers 2020
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!