Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen? Breng ze naar uw apotheek!

Nieuws
Newsletter
Informatie
Sector
Maatschappelijke impact

Vervallen en ongebruikte geneesmiddelen? Die mag je niet zomaar in het toilet doorspoelen of in de vuilnisbak gooien. Ze moeten apart worden gesorteerd en ingezameld, want ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu. En ook voor de volksgezondheid kunnen ze schadelijk zijn; een ‘afvalgeneesmiddel’ blijft immers nog steeds een geneesmiddel en mag niet oneigenlijk gebruikt worden (spelende kinderen bijvoorbeeld, of dieren op zoek naar voedsel).

Om het sorteren aan te moedigen en de inzameling correct te laten verlopen, heeft de biofarmaceutische sector samen met diverse betrokken partijen een oplossing uitgewerkt die de patiënt niets kost. Dankzij dit multistakeholder initiatief kan je niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen gewoon bij je apotheker binnenbrengen. De apotheker verzamelt de geneesmiddelen in een speciale doos. De dozen worden daarna opgehaald door de groothandelaars-verdelers en vernietigd in verbrandingsovens; de energie die daarbij vrijkomt, wordt hergebruikt.

De biofarmaceutische sector draagt de kosten van de kartonnen dozen en de verbrandingskosten, inclusief de transportkosten van het distributiecentrum van de groothandelaar naar de verbrandingsinstallatie. Deze kosten worden verdeeld op basis van het aantal geneesmiddelen dat in het voorafgaande jaar op de ambulante markt is verkocht.

Dankzij deze samenwerking kon in 2022 in België 692.950 kg aan ongebruikte en vervallen geneesmiddelen worden ingezameld.

Nieuwe brochure

Ter gelegenheid van de Europese Week van de Afvalvermindering van 18 tot 26 november 2023, werd een nieuwe brochure gepubliceerd. Deze versie bevat de meest recente richtlijnen over hoe geneesmiddelen en andere producten op de meest veilige manier te verwijderen.

Johan De Haes
Johan De Haes
Public & Animal Health Advisor - SME Account Manager
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!