Report to Society - 2022

Nieuws
Newsletter
Sector
Maatschappelijke impact

De belangrijkste maatschappelijke bijdrage van de biofarmaceutische industrie is onmiskenbaar dat zij nieuwe behandelingen ontwikkelt die de gezondheid van patiënten verbeteren. Tijdens de COVID-19- pandemie ging heel wat aandacht van het gezondheidssysteem naar het bestrijden en beheersen van dit virus. Het aantal nieuw terugbetaalde geneesmiddelen viel daardoor in 2020 drastisch terug. In 2021 vond een forse inhaalbeweging plaats van de dossiers die door COVID-19 on hold werden gezet. We stellen vooral een sterke toename vast van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten en geneesmiddelen met een therapeutische meerwaarde. Deze bieden hoop aan patiënten waarvoor tot dan nog geen afdoende behandeling beschikbaar was.  

Aan het beschikbaar worden van een vaccin of een geneesmiddel voor patiënten gaat een heel traject vooraf. Ook in 2021 investeerden de bedrijven fors in onderzoek en ontwikkeling en in klinische studies. 80 % van de 574 goedgekeurde klinische studies in België in 2021 werden aangevraagd door bedrijven. De focus ligt vooral op onderzoek naar kanker. Leden van pharma.be zijn ook actief in de ontwikkeling van zogenaamde ATMP’s. Dit zijn baanbrekende geneesmiddelen op basis van cel-, gen- of weefseltherapieëns. Door daarop in te grijpen zou de oorzaak van een ziekte kunnen worden aangepakt en is er uitzicht op volledige genezing.  

De snelle en bijna revolutionaire ontwikkelingen op het vlak van geneesmiddelenonderzoek zouden niet mogelijk zijn zonder intellectuele eigendomsrechten. Zij laten toe dat gedurende een beperkte tijd de uitvinding van het bedrijf dat het geneesmiddel heeft ontwikkeld, wordt beschermd. In ruil dient de uitvinding beschreven en gepubliceerd te worden, zodat deze kennis wel met anderen wordt gedeeld. Dit jaar publiceerde pharma.be een brochure om het belang van octrooien te duiden. De octrooien op de COVID-19 vaccins werden immers onder vuur genomen, alsof zij een snelle, wereldwijde vaccinatiecampagne in de weg zouden staan. Niets is evenwel minder waar. Zonder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zouden dure en onzekere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden afgeremd of zelfs niet worden opgestart. 

De biofarmaceutische sector is één van de sterkhouders van de Belgische economie die de laatste jaren heel wat extra werkgelegenheid schiep. Maar de sector staat voor heel wat uitdagingen. Met dit tweede Report to Society wil pharma.be de meerwaarde die de sector creëert voor patiënten en samenleving illustreren. En we reiken de hand naar andere actoren in het gezondheidssysteem en in het beleid om de leidende positie die ons land bekleedt op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen te bestendigen, en om de Belgische patiënten zo snel mogelijk toegang te verlenen tot deze behandelingen. 

Caroline oranje jas

De biofarmaceutische sector is één van de sterkhouders van de Belgische economie. Maar de sector staat voor heel wat uitdagingen. Met dit tweede Report to Society illustreert pharma.be de meerwaarde die de sector creëert voor patiënten en de samenleving.

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!