Persbericht - pharma.be steunt ambitieus initiatief om positie van België als pharma valley te verzekeren

Newsletter
Persbericht
Sector
Gezondheidsbeleid

Door bijna 600 miljoen doses Covid-19-vaccin te produceren en vervolgens naar de wereld uit te voeren, heeft België eens te meer zijn leiderschap en expertise op het gebied van gezondheid en innovatie bevestigd. Dit succes is niet toevallig tot stand gekomen. Het is het resultaat van voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling, maar ook van de totstandbrenging van een ecosysteem dat de grote namen uit de industrie, de kleinere spelers, de academische wereld en de overheid met elkaar verbindt.

Ons land hoort bij de top exporteurs van biofarmaceutische producten in de Europese Unie, met een export ter waarde van meer dan 56 miljard euro aan biofarmaceutische producten in 2020. Wat betreft het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid in ons land, staat België ook in de Europese top 3, met 127.381 directe en indirecte banen in de farmaceutische industrie.

Op initiatief van Eerste Minister Alexander De Croo en in aanwezigheid van de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, hebben de Belgische regering, alle spelers uit de academische wereld en de gezondheidsindustrie, evenals pharma.be, zich ertoe verbonden deze sterke positie te bestendigen en de toekomst ervan te verzekeren in een charter. Dit handvest werd ondertekend op basis van een verslag over de toestand van de sector door de Boston Consulting Group. Verschillende werkgroepen - waarin alle spelers van ons ecosysteem vertegenwoordigd zijn - zullen de komende zes maanden nagaan hoe de gedane aanbevelingen kunnen worden omgezet in actiepunten en concreet beleid.

Caroline-Ven-CEO-2021z

"Met haar ambitieuze langetermijnvisie voor de biofarmaceutische industrie erkent deze regering het belang van het behoud en zelfs de versterking van de leidende positie van België in Europa en de wereld. pharma.be steunt, samen met al zijn leden, graag dit project om de vooruitgang voort te zetten, door middel van volgehouden onderzoek en ontwikkeling, en om patiënten zo snel mogelijk toegang te geven tot deze innovatieve geneesmiddelen. Samen met de Belgische regering gaat pharma.be graag de uitdaging aan om van België de internationale pharma valley te maken en een koploper in geavanceerde behandelingen voor patiënten".

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!