Persbericht - Investeringen in wetenschappelijk onderzoek met bijna een kwart toegenomen in 2019

Persbericht
Deontologie & Ethiek

Brussel, 30 juni 2020 – Innovatieve farmaceutische bedrijven hebben in 2019 voor 196 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap. Daarvan ging ruim 137 miljoen (70%) naar de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Dit is een stijging van 23% in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het recentste verslag van het transparantieplatform ‘betransparant.be’.

In 2019 investeerden 98 bedrijven die lid zijn van pharma.be voor 196 miljoen euro in samenwerkingen met gezondheidsorganisaties, zoals o.m. universiteiten, ziekenhuizen, artsen- en apothekersverenigingen of onderzoeksorganisaties uit de agro-industrie, zorgverstrekkers (artsen, apothekers, dierenartsen…) en patiëntenverenigingen in België.

Steeds meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek

De verdeling van dit bedrag over de verschillende categorieën verschilt van dit van de voorbije jaren en wijst vooral op een significante stijging van de investeringen in wetenschappelijk onderzoek (+23% in vergelijking met 2018). De investeringen gingen namelijk voor 70% (137,4 miljoen euro) naar wetenschappelijk onderzoek (bv. klinische studies), voor 13,5% (26,5 miljoen euro) naar wetenschappelijke manifestaties, voor 6,6% (12,9 miljoen euro) naar schenkingen en beurzen die gezondheidszorg steunen en voor 6% (11,4 miljoen euro) naar vergoedingen voor consultancy opdrachten en diensten. Tenslotte ging 4% van het bedrag naar samenwerkingen met patiëntenverenigingen. Dit betreft in hoofdzaak samenwerkingen op een pan-Europees niveau, die omwille van de wettelijke standplaats van deze verenigingen in Brussel, ook in België moeten aangegeven worden.

De farmaceutische bedrijven samen met de medische gemeenschap voor een COVID-vaccin

De aanzienlijke stijging van de investeringen in wetenschappelijk onderzoek in pre-corona tijden tonen eens te meer aan dat onderzoek en ontwikkeling de kern uitmaakt van de innovatieve farmaceutische activiteit. De recente ongeziene sanitaire crisis heeft al snel de schijnwerpers geplaatst op de farmaceutische sector om spoedig een vaccin te ontwikkelen en de nodige behandelingen voor COVID-19 beschikbaar te maken. De farmaceutische sector heeft ook in België al snel samenwerking opgezocht en de handen in elkaar geslagen met publieke en academische spelers om met antwoorden te komen op de gezondheidscrisis. Dit illustreert opnieuw de koppositie van ons land in het Europese farmaceutische landschap.

"Samenwerking tussen bedrijven en de medische gemeenschap is noodzakelijk om voor beiden de vinger aan de pols te houden tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe geneesmiddelen het beste passen in het zorgtraject van de patiënt. De leden van pharma.be hebben er altijd voor geijverd dat deze investeringen in volledige transparantie gebeuren. De wettelijke verankering van de transparantieverplichting in de Belgische Sunshine Act kwam er trouwens onder impuls van pharma.be.’"

Kristel De Gauquier
Medical Director pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!