Persbericht - Farmacijfers 2015: De Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie

Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact
Onderzoek en ontwikkeling
Klinische studies

Uitmuntende cijfers van België in een Europees perspectief:

 • Aantrekkingspool voor Onderzoek naar en Ontwikkeling van (O&O) nieuwe geneesmiddelen

  In 2015 kende België een groei (5,5%) op het vlak van investeringen in O&O, een stijging ver boven het gemiddelde in de Europese Unie (EU). Bij de 27 EU-lidstaten was het gemiddelde groeipercentage 1,98%. In totaal investeerde de farmaceutische bedrijven in ons land 2,6 miljard euro aan O&O in 2015. Dit is 1/10de van alle O&O-investeringen in Europa. België is het 2de land in de EU met de grootste farmaceutische O&O-uitgaven (per capita).

   
 • Sector die grote bijdrage levert aan de Europese export

  De Belgische farmaceutische industrie is sterk gericht op export. In 2015 exporteerde ons land voor meer dan 41 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins. Niet minder dan 14% van de Europese export komt uit België: dit is 1/7de van het geheel van biofarmaceutische producten. Deze enorme prestatie levert ons de 2de positie van alle Europese landen.

   
 • Europese toppositie in klinische studies

  In 2015 zijn in ons land 6% meer aanvragen ingediend om nieuwe klinische studies bij patiënten op te starten. Dit brengt het totaal aantal studies dat vorig jaar in ons land liep op 1.578. Een indrukwekkend aantal en veelbelovend nieuws voor patiënten. Dankzij deze studies krijgen zij immers sneller toegang tot nieuwe, innovatieve en vaak gepersonaliseerde behandelingen. In Europa bekleedt België de 2de positie in aantal klinische studies, berekend per inwoner.

   
 • Jobcreator

  De farmaceutische sector blijft ook jobs creëren: in ons land zijn 35.000 personen tewerkgesteld in de farma. De sector trekt quasi evenveel mannen (51%) als vrouwen (49%) aan. Zo’n 4.200 personen zijn actief in O&O. Dit aantal steeg met 2,86% ten opzichte van 2014, terwijl het aantal onderzoekers er in de EU met 0,04% op achteruitging.

De troeven van België

De sterke prestaties van België in de EU zijn te danken aan een aantal unieke troeven van ons land, en aan het bestaande wetgevende kader.

België kent vooraleerst een uniek en sterk verankerd ecosysteem: het gaat om grote internationale bedrijven, biotechbedrijven, kmo’s, start-ups, bedrijven die gespecialiseerd zijn in diergeneesmiddelen... Er is een grote wissel- en samenwerking met de universiteiten en onderzoekscentra. Het biofarmaceutische ecosysteem, gekenmerkt door haar diversiteit, is een vruchtbaar en gunstig gebied voor innovatie.

Door een grote specialisatie in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, profileert België zich meer en meer als een laboratorium van hoop voor patiënten wereldwijd. De goede samenwerking tussen de industrie en de universiteiten en bijhorende spin-off’s speelt daar een grote rol in.

Catherine Rutten
CEO pharma.be

De farmaceutische sector slaagt er ook in om talenten aan te trekken. Door de kwaliteit van de Belgische universiteiten, en de aantrekkelijkheid van de jobs, kan de farmaceutische sector rekenen op hooggekwalificeerd en gediversifieerd personeel. Ook van over de grenzen heen: een 5de (18%) van het onderzoekspersoneel komt uit het buitenland.

De hoge innovatiegraad wordt ook mogelijk gemaakt dankzij het gunstig klimaat voor klinische studies. De snelheid van de goedkeuringsprocedures om klinische studies op te zetten en de klinische expertise van bijna 70 Belgische ziekenhuizen, maken van België een aantrekkelijk gebied voor klinisch onderzoek.

De polepositie ook behouden

Om de positie van België in de Europese kopgroep te behouden, hebben de federale overheid en de farmaceutische industrie in juli 2015 het "Toekomstpact voor de patiënt" ondertekend. Het pact verzekert een modernisering van de procedures en de versterking van de troeven waarover ons land beschikt (klinische studies, stimuli om te investeren in O&O …). Het biedt een stevig en voorspelbaar kader tot 2019, waarbinnen het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen gestimuleerd wordt. Dit is in het voordeel van de patiënt.

Bronnen:

 • EFPIA, Eurostat, pharma.be (farmacijfers 2015)
 • Cijfers tewerkstelling in de farmaceutische sector (diversiteit): survey pharma.be(71% van de werknemers vertegenwoordigd)
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!