Persbericht - Een onaanvaardbare discriminatie van de innovatieve geneesmiddelensector

Persbericht
Sector
Gezondheidsbeleid
Begroting
Karel-Van-De-Sompel

”Met een dergelijke maatregel zet men het sterke imago van België als innovatieve farmavallei op het spel. Net op een moment dat de hele wereld naar onze innovatieve bedrijven kijkt om vaccins en behandelingen te ontwikkelen in de strijd tegen de wereldwijde pandemie gaat men deze bedrijven extra belasten, en vermindert men de bijdrage van anderen. Dit is de facto een bijkomende taks op innovatie, enkel te dragen door die bedrijven die hier in België investeren in Onderzoek en Ontwikkeling en jobs creëren. Ik kan dat niet begrijpen, noch aanvaarden.”

Karel Van De Sompel
Voorzitter van pharma.be

De bewuste passage in het wetsontwerp, oorspronkelijk ingediend door sp.a., hervormt de bestaande “clawback-taks” (dit is een vastgelegde bijdrage van de farmasector bij een budgetoverschrijding) tot een zware bijkomende taks op innovatie. Het zijn voortaan immers enkel de producenten van nieuwe innovatieve geneesmiddelen die deze taks moeten ophoesten, bovenop de hoge heffingen en bijkomende taksen die deze bedrijven nu al betalen.

Om het geneesmiddelenbudget onder controle te houden moet elke speler in het veld zijn verantwoordelijkheid (durven) nemen. Tot vandaag gold dan ook de faire regel dat wie bijdraagt aan de groei - en dus ook aan een eventuele overschrijding van het budget - ook mee betaalt aan de clawback taks. Die maakt deel uit van een geheel aan mechanismes die het geneesmiddelenbudget helpen onder controle te houden”.

“De nieuwe maatregel die gisteren gestemd werd gaat daar regelrecht tegen in. Ze is op het lijf geschreven van een beperkt aantal bedrijven, die de factuur voortaan doorschuiven naar de innovatieve bedrijven. Het is een nooit eerder geziene discriminatie die we niet kunnen aanvaarden. De Belgische patiënt dreigt finaal de dupe te worden van deze onbezonnen maatregel.

Karel Van De Sompel
Voorzitter van pharma.be en Country Manager van Pfizer Belgium
Catherine-Rutten

De manier waarop deze maatregel genomen is, zonder zich af te vragen wat de impact er van zou kunnen zijn, maakt ons bijzonder ongerust. pharma.be heeft zich, als verantwoordelijke actor, bereid getoond om samen met de regering het clawback systeem aan te passen door het bedrag van de clawback te verhogen. Deze bijkomende innovatietaks zal zware gevolgen hebben voor de activiteiten van de meest innovatieve sector in ons land, en dit zowel op de kleinere biotech bedrijven als op de middelgrote en grotere biofarmaceutische vestigingen.

Catherine Rutten
CEO van pharma.be

pharma.be vertegenwoordigt 130 farma- en biotechbedrijven in ons land, die samen meer dan 37.000 mensen en onrechtstreeks meer dan 120.000 mensen tewerk stellen in België.

De innovatieve farmasector is één van de cruciale sectoren in ons land, en wordt wereldwijd erkend voor haar belangrijke bijdrage in de ontwikkeling, productie en wereldwijde distributie van nieuwe vaccins en geneesmiddelen.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!