Persbericht - De opheffing van octrooien brengt moeizaam bereikte vooruitgang in de strijd tegen COVID-19 in gevaar

Persbericht
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Brussel, 6 mei 2021 – Het besluit van de Amerikaanse regering om een voorstel te steunen om af te zien van octrooien op COVID-19-vaccins is volgens pharma.be niet de juiste oplossing voor snellere vaccin productie.

Caroline Ven

"Deze kortzichtige en ondoeltreffende beslissing van de regering Biden brengt de moeizaam bereikte vooruitgang in de strijd tegen deze vreselijke ziekte in gevaar. Hoewel we het van ganser harte eens zijn met het doel om burgers over de hele wereld te beschermen door vaccins, zal het afzien van octrooien het winnen van de strijd tegen het coronavirus nog moeilijker maken."

Caroline Ven
CEO pharma.be

"Het vergroten van de capaciteit om doses aan burgers over de hele wereld te leveren vereist de vaardigheden en technische know-how van de ontwikkelaar van het vaccin om partnerorganisaties voor de productie aan boord te krijgen. Een dergelijke capaciteitsuitbreiding kan eenvoudigweg niet worden bereikt door af te zien van octrooien en te hopen dat tot dusver onbekende fabrieken over de hele wereld zich zullen toeleggen op het complexe proces van de productie van vaccins. Door een ontheffing bestaat het gevaar dat grondstoffen en voorraden worden weggeleid van gevestigde, effectieve toeleveringsketens naar minder efficiënte productielocaties waar de productiviteit en de kwaliteit een probleem kunnen vormen. Het zet de deur open voor namaakvaccins die overal ter wereld in de toeleveringsketen terechtkomen. Capaciteitsuitbreiding is alleen haalbaar door vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen de vernieuwers achter elk vaccin en deskundige productiepartners. Al onze aandacht moet uitgaan naar het wegnemen van belemmeringen voor samenwerking, het waarborgen van de vrije stroom van materialen over de hele wereld en het voortzetten van de onderzoeksinspanningen."

Een rem op innovatie

Vanaf het allereerste begin van de crisis is Europa een centrum geweest van COVID-19 onderzoek, ontwikkeling en innovatie; van nieuwe diagnostica tot mRNA-technologie die in het eerste goedgekeurde vaccin is gebruikt. Deze op onderzoek gebaseerde reactie heeft ons de instrumenten gegeven om de pandemie te bestrijden. Een respons die is gebaseerd op een IP-kader dat innovators stimuleert om deze nieuwe technologieën te verkennen. Het Europees Parlement erkende de ontstaansgeschiedenis van deze vitale instrumenten en stemde op 29 april 2021 tegen de ontheffing; de Europese Commissie bleef consequent in haar steun voor innovatie als sleutel tot de bestrijding van de pandemie.

Als de WTO de ontheffing goedkeurt, worden bedrijven niet langer gestimuleerd om onderzoek te blijven doen naar nieuwe varianten, nieuwe diagnostica, behandelingen en vaccins om het coronavirus aan te pakken. Tegelijkertijd zou de wereldwijde capaciteit voor de productie van COVID-19-vaccins hierdoor niet toenemen. Bovendien zou het schrappen van octrooien op COVID-19-vaccins ook elke op innovatie gebaseerde reactie op toekomstige pandemieën tenietdoen.

Caroline Ven besloot met de volgende woorden. "Het is van vitaal belang dat Europa zich blijft inzetten voor medische innovatie als de enige permanente uitweg uit de schaduw van het coronavirus, door zijn steun voor intellectuele eigendom en zijn verzet tegen een waiver. Als mondiale draaischijf voor de productie van vaccins moeten we ons blijven richten op het creëren van partnerschappen en het investeren in faciliteiten om de capaciteit te vergroten en zo tegemoet te komen aan de behoeften van burgers in Europa over de hele wereld."

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!