Events - ATMPS & vaccines

Newsletter
Sector
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Is België klaar voor cel-, gen- en weefseltherapieën?

Op 27 april 2022 organiseerde pharma.be een online infosessie over cel-, gen- en weefseltherapieën, ook ATMP’s genoemd (Advanced Therapeutic Medicinal Products). Deze nieuwste generatie geneesmiddelen kunnen een significant verschil maken voor patiënten en de samenleving. Tegelijk brengen ze uitdagingen met zich mee, niet in het minst op het vlak van regelgeving en toegang tot ATMP’s. pharma.be heeft alvast enkele voorstellen klaar om deze uitdagingen aan te pakken. 

ATMPvirtual

Met de infosessie ‘Getting ready for cell, gene and tissue therapies in Belgium’ liet pharma.be zien hoe België zich kan voorbereiden op cel-, gen- en weefseltherapieën. Deze nieuwste generatie geneesmiddelen, ook wel Advanced Therapy Medicinal Products of kortweg ATMP's genoemd, betekenen een enorme doorbraak in de geneeskunde. Zij zijn vaak gericht op ernstige of zeldzame ziekten en kunnen deze ziekten aanzienlijk verminderen of zelfs genezen. 

Op vandaag zijn er al succesvolle ATMP’s beschikbaar. Zo liet Prof. Peter Vandenberghe in de infosessie zien wat de immunotherapie CAR-T voor zijn klinische praktijk en vooral voor zijn patiënten betekent. En wereldwijd lopen er nóg duizenden klinische proeven met ATMP’s die straks het verschil kunnen maken. Dat is het goede nieuws.  

Het slechte nieuws is dat de Belgische regelgeving en procedures terugbetaling van ATMP’s moeilijk maken. Want ATMP’s zijn niet te vergelijken met klassieke geneesmiddelen, zo maakte Annie Hubert in de infosessie duidelijk. ATMP’s brengen bijvoorbeeld typisch een hoge, eenmalige kost met zich mee, en de klinische resultaten zijn onzeker.  

Deze innovaties tot bij onze Belgische patiënten brengen, wordt dus een hele uitdaging. Maar het moet, én het kan. De ATMP Think Tank van pharma.be presenteerde in het tweede deel van de infosessie alvast een reeks voorstellen om de bestaande regelgevings- en terugbetalingsprocedures in België future proof te maken. Deze voorstellen zijn het resultaat van een open dialoog van pharma.be met academici, beleidsmakers, autoriteiten zoals het FAGG en het RIZIV, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappelijke instellingen zoals Sciensano, ziekenfondsen en andere koepelorganisaties.  

Concrete voorstellen die op tafel liggen, zijn bijvoorbeeld het aanpakken van onzekerheden via outcome-based overeenkomsten, het spreiden van betalingen om een piek in de uitgaven te vermijden, en het aanpassen van sommige criteria in de ‘health technology assessment’ (HTA). Alle aanbevelingen vind je terug in onze white paper, ‘Advanced Therapeutic Medicinal Products (ATMPs) in Belgium: a roadmap for the future’. 

Hanne Wouters

Deze innovaties bij onze Belgische patiënten brengen is een echte uitdaging

Hanne Wouters
Market Access Advisor pharma.be
Julie-Balducchi

De sessie was een succes met meer dan 120 deelnemers

Julie Balducchi
Events Manager pharma.be

Hoe maken we van vaccinatiecampagnes een succes? De lessen van COVID-19 Vaccines Symposium, 10 en 12 mei 2022

Op 10 en 12 mei organiseerde pharma.be samen met het FAGG een symposium over vaccins. Sinds de COVID-19-pandemie staan vaccins weer volop in de belangstelling. In het symposium gingen we in op de lessen die we uit de pandemie hebben getrokken. En we keken vooral hoe we die kunnen gebruiken om de toegang tot vaccins voor de hele bevolking te verbeteren. 

De eerste dag van het Vaccines Symposium stond in het teken van het traject tussen concept en vaccins. Sprekers van het FAGG en de academische wereld lieten zien hoe vaccins tot stand komen, van klinische proeven tot regelgeving, geneesmiddelenbewaking en inspecties. Dag twee ging een stap verder, van vaccins tot vaccinatie: Hoe organiseerden regionale autoriteiten de vaccinatiecampagnes? Welke strategieën werden ontwikkeld om de terughoudendheid tegenover vaccinatie te overwinnen? En hoe werden gegevens over de vaccinatieopname verzameld? 

De COVID-19 pandemie heeft in ieder geval duidelijk gemaakt hoe belangrijk immunisatie is bij de bestrijding van besmettelijke ziekten. De bevoegde autoriteiten en de farmaceutische industrie werkten intensief samen om veilige en doeltreffende vaccins bij de bevolking te brengen.  

Op basis van al deze ervaringen keken we op het symposium ook vooruit, naar de toekomst: Hoe kunnen we de opgebouwde expertise van het Speerpunt Vaccins van het FAGG inzetten om de positie van België bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins te versterken? Waar kunnen we de reglementering aanpassen om het evaluatieproces te verbeteren? Welke gegevens hebben we nodig om de autoriteiten bij hun besluitvorming te ondersteunen?  

Met het antwoord op die vragen zijn we beter voorbereid op een volgende gezondheidscrisis en kunnen we de levenslange vaccinatie van Belgische patiënten zo doeltreffend mogelijk maken. 

De presentaties van het symposium vind je hier terug: 

10 mei: ‘Van Concept tot Vaccins’ 

12 mei: ‘Van Vaccins tot Vaccinatie’

Pierre Van Damme
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!