Een positieve impact op de economie

Informatie
Sector
Maatschappelijke impact
Report-to-Society

De unieke Belgische biopharma valley heeft spelers van wereldniveau en is toonaangevend in de ontwikkeling van revolutionaire geneesmiddelen en vaccins. Naast meerwaarde voor patiënten, de zorgsector en de maatschappij, zorgt onze sterke biofarmaceutische sector ook voor een directe economische return en zelfs voor een positieve impact op de overheidsfinanciën.

Zo zijn er op het vlak van tewerkstelling maar liefst 130.000 jobs aan de biofarmaceutische industrie gelinkt (directe, indirecte en afgeleide tewerkstelling).

De economische waarde van de biofarmaceutische industrie - Tewerkstelling

Dankzij de internationale koppositie van onze biofarmaceutische industrie, zit de werkgelegenheid in de sector in België in de lift. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal werknemers met 18,7 % tot 40 464 personen. Het COVID 19-jaar 2020 neemt zowat één derde van deze groei voor zijn rekening. De groei van de werkgelegenheid in de Belgische biofarmaceutische industrie is groter dan in de totale verwerkende industrie, waarvan de groei met 0,6 % daalt.

Plaats je deze cijfers in Europees perspectief, dan wordt het belang nog duidelijker. België staat op de derde plaats, zowel qua aandeel in de totale tewerkstelling, als qua aandeel in de tewerkstelling van de verwerkende industrie.

De sector zorgt niet alleen voor véél jobs maar ook voor heel uiteenlopende jobs. Het Belgische biofarmaceutische landschap is immers heel divers, van kleine start-ups en hoog-innovatieve biotechbedrijven over middelgrote familiebedrijven en lokale dochters van multinationals tot grote multinationale productiebedrijven.

De bedrijven zijn divers maar ook de profielen die de sector nodig heeft: van profielen met bescheiden kwalificaties tot hooggeschoolde werknemers. Al ligt in deze kennisintensieve sector het aantal hoogopgeleide werknemers een pak hoger dan in andere sectoren. Net geen 70 % van de werknemers beschikt over een diploma hoger onderwijs.

Op het vlak van genderdiversiteit kan de biofarmaceutische sector een relatief evenwichtig plaatje voorleggen. In de voorbije drie jaar stelde de sector in totaal net geen 50 % vrouwen tewerk. Op het vlak van onderzoek zijn vrouwelijke onderzoekers zelfs in de meerderheid, met 60 %.

De sector is ook divers wat het aantal tewerkgestelde niet-Belgische werknemers betreft. Tussen 2018 en 2020 is hun aandeel opgelopen van 8 % tot 14 %.

De sector kan in België rekenen op een uitgebreide pool van gekwalificeerde arbeidskrachten. Dit wordt mee mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van twaalf universiteiten die zorgen voor een sterke onderwijsbasis en een stabiele instroom van hooggekwalificeerde en zeer productieve arbeidskrachten. Een deel van deze hooggeschoolde werknemers zijn tewerkgesteld als onderzoekers in onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de voorbije vier jaar groeide deze groep met bijna 40 %.

Geert Steurs en Thomas Cloots lichten het belang van de farmaceutische industrie op het vlak van tewerkstelling toe
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!