De biofarmaceutische sector als toonbeeld van (gender)diversiteit

Nieuws
Newsletter
Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact

Wie bij de farmaceutische sector meteen denkt aan gigantische labo’s vol mannen in witte schorten, moet zijn beeld dringend bijstellen. Want het biofarmaceutische landschap in België is een toonbeeld van diversiteit. De sector is op zich al heel uiteenlopend: van kleine start-ups over familiale kmo’s tot multinationals. Samen stellen zij al even diverse profielen tewerk: van werknemers met bescheiden kwalificaties tot hooggeschoolde werknemers – al ligt dit laatste aantal in deze kennisintensieve sector logischerwijze hoger dan in andere sectoren.

De invulling van die profielen is óók divers. Zo kan de biofarmaceutische sector op het vlak van gender een evenwichtig plaatje voorleggen: het totaalaandeel vrouwen schommelde de voorbije vijf jaar al telkens rond de 50%. Belangrijker evenwel is de toenemende genderdiversiteit van de sector in de topposities. Daar laten de continue diversiteitsinspanningen van de sector zich het duidelijkst voelen. Het aandeel vrouwen in managementfuncties bedroeg in 2018 al 46% en steeg in 2022 tot 49%. Ondertussen zijn de bestuursraden anno 2022 ook bijna volledig in evenwicht, met 45% vrouwelijke bestuurders, terwijl dat in 2018 nog 29% was. 

Het spectaculairst evenwel is de stijging bij de onderzoekers. Het aantal onderzoekers in de biofarmaceutische sector zit sowieso sterk in de lift. Tussen 2017 en 2022 stelde de sector maar liefst één vierde meer onderzoekers tewerk, wat het sterk innovatieve karakter van de sector nog maar eens onderstreept. Bij deze stijging doen vrouwelijke onderzoekers het beduidend beter. In 2018 telde de sector al 57% vrouwelijke onderzoekers, in 2022 was dat aantal gestegen tot een ronduit indrukwekkende 74%.

Dat de biofarmaceutische sector in deze tijden van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, jaar na jaar diverse profielen weet aan te trekken én te houden is geen toeval volgens Caroline Ven, CEO van pharma.be:

Caroline-Ven-CEO

Uiteraard spelen factoren als werkzekerheid en verloning mee, maar uit gesprekken met jonge werknemers blijkt dat de jobinhoud en het gevoel een verschil te kunnen maken nog sterker doorwegen in hun keuze voor werkgevers. Onze bedrijven, die met hun innovatieve therapieën letterlijk het leven van mensen beter maken, scoren op dat vlak zeer hoog. Daar komt nog bij dat onze bedrijven als geen ander beseffen dat innovatie maar mogelijk is als je diversiteit omarmt. Onze leden doen dat niet alleen in onderzoek, maar trekken dat ook door in hun hele beleid en bedrijfscultuur. En dat zie je heel duidelijk in de stijgende diversiteitscijfers.

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!