Report to Society

Sector
Maatschappelijke impact
Eind oktober 2021 ondertekende pharma.be samen met de federale overheid en vele andere stakeholders een gezamenlijk charter. De ambitie is om de biofarmaceutische sector in ons land te versterken op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O), productie en toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten. België moet uitgroeien tot dé internationale biopharma valley. 

De positieve bijdrage van de biofarmaceutische sector tot het gezondheidszorgsysteem en de economie van ons land mag niet worden onderschat. De producten die hier worden ontwikkeld en geproduceerd bereiken patiënten over de hele wereld. In 2020 bedroeg de waarde van de uitvoer van biofarmaceutische producten uit België meer dan 56 miljard euro. Daarmee behoren we tot de top van Europa. 130.000 medewerkers zijn rechtstreeks of onrechtstreeks in deze sector tewerkgesteld.  

Dit succes is geen toeval. Het is het resultaat van voortdurende investeringen in O&O, maar ook van een dynamisch ecosysteem dat de grote namen uit de industrie, de kmo’s, de academische wereld en de overheid met elkaar verbindt. De biofarmaceutische sector is bij uitstek een sector die sterk verweven is in heel veel takken van de samenleving.  

Als koepelorganisatie van deze innovatieve bedrijven bouwt pharma.be heel bewust mee aan dit ecosysteem. Het mee ondertekenen van het charter is dan ook een logische stap, op weg naar een nog sterker inzetten op gezondheid en op innovatie. In de eerste plaats om patiënten zo snel mogelijk toegang te geven tot innovatieve behandelingen, maar ook om onze economie te versterken. 

Hoe we dat in 2020, het jaar van COVID-19, hebben aangepakt, kan je lezen in ons eerste Report to Society. Het was een uitdagend jaar, op het scherp van de snee tussen snelheid van handelen en zorg voor veiligheid en kwaliteit, tussen het hoofd bieden aan COVID-19 en blijven oplossingen zoeken voor andere ziektes. Het was een hoopgevend jaar, dat bevestigde hoe groot het engagement en de wil tot samenwerking in onze sector zijn. Het was vooral het jaar waarin onze missie van ‘science serving life’ voor het brede publiek nóg tastbaarder werd. 

caroline ven
Caroline Ven
CEO pharma.be

De biofarmaceutische sector wil een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving, dankzij 

  • 125 biofarmaceutische bedrijven in België als onderdeel van een sterk gezondheids- & onderzoeksecosysteem;
  • bijna 5 miljard investeringen in R&D, waardoor we de belangrijkste private investeerder in R&D zijn; 
  • meer dan 500 klinische studies gelanceerd in België;
  • de introductie van 75 nieuwe behandelingen voor patiënten, waarvan 5 geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten; 
  • onze rol als fabriek van geneesmiddelen en vaccins voor de rest van de wereld; 
  • meer dan 40.000 gemotiveerde medewerkers. 
Report-to-Society
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!