Persbericht - COVID behandelingen: de volgende stap naar een leven met het virus

Persbericht
Sector
Onderzoek en ontwikkeling
Klinische studies
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Gelukkig liggen bijkomende oplossingen in het verschiet: nieuwe behandelingen die een sleutelrol zullen spelen bij het omkeren van de huidige pandemie, het voorkomen van de ontwikkeling van ernstige vormen van de ziekte en het aanzienlijk verminderen van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. België speelt een belangrijke rol in dit proces zowel in ontwikkeling als in klinische studies.

Beschikbare behandelingen op de markt

Over de hele wereld worden er geneesmiddelen die reeds vóór de pandemie op de markt waren, gebruikt om verschillende soorten virussen te bestrijden. In het proces van zoeken naar oplossingen hebben deze geneesmiddelen voor sommige Covid-19 patiënten baat gebracht en een stimulans gegeven voor verder onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Behandelingen binnenkort beschikbaar

Momenteel zijn meerdere behandelingen in ontwikkeling waaronder proteaseremmers. Ook zijn er ongeveer vijftien studies naar monoklonale antilichamen in klinische ontwikkeling. Voor meerdere daarvan, waarvan de klinische proeven zich reeds in fase III bevinden, zijn de resultaten veelbelovend, met name wat betreft de vermindering (85% voor bepaalde behandelingen) van het aantal ziekenhuisopnames en voor het aantal sterfgevallen, indien toegediend bij risicopatiënten in een vroeg stadium van de ziekte. Afhankelijk van de goedkeuring van het EMA (Europees Geneesmiddelen Agentschap) zullen de meest geavanceerde behandelingen de komende maanden in Europa kunnen worden gedistribueerd.

Op middellange termijn beschikbare behandelingen

Naast de behandeling van de ziekte in geval van ziekenhuisopname, zouden nieuwe orale antivirale geneesmiddelen bij toediening na blootstelling aan het virus, de ontwikkeling van het ziekteproces kunnen voorkomen. In België wordt hier momenteel klinisch onderzoek naar verricht. De verwachte marktintroductie, tegen eind 2022, zal het gamma beschikbare behandelingen voor Covid-19 nog verder uitbreiden. Verder worden er ook antilichamen ontwikkeld die het ontstekingsproces kunnen remmen in meer gevorderd en ernstige stadia van de ziekte voor de reeds gehospitaliseerde patiënten.

Hoe werken monoklonale antilichamen?

Immunotherapiebehandelingen gebaseerd op monoklonale antilichamen blijken bijzonder veelbelovend te zijn. Deze, uit biotechnologie voortkomende, ultra-specifieke medicijnen zijn zeer waarschijnlijk de behandelingen van de toekomst, en zullen binnenkort op de markt komen. Het principe bestaat erin synthetische antilichamen in te spuiten die gericht zijn tegen het Spike-eiwit van het Covid-19-virus, in plaats van het immuunsysteem te stimuleren om antilichamen aan te maken na vaccinatie. Dit, sinds meer dan een eeuw, beproefde concept van passieve immunisatie heeft al bijvoorbeeld het leven gered van duizenden kinderen die aan difterie leden. Bovendien zijn monoklonale antilichamen in de afgelopen decennia essentiële geneesmiddelen geworden in oncologie en bij de behandeling van ontstekingsziekten.

Hoe werken Proteaseremmers?

Dit geneesmiddel remt selectief een essentieel enzym in de replicatiecyclus van het virus en blokkeert hierdoor de rijping van infectieuze Covid deeltjes.

Hoge nood

Veel Europese landen, zoals Italië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Tsjechië, Servië en Zweden hebben al beslist om deze nieuwe COVID-behandelingen beschikbaar te maken voor hun bevolking zodra mogelijk. Het zal niet enkel een ernstige ontwikkeling van de ziekte helpen voorkomen en dus de bevolking beter beschermen, maar ook de druk op de ziekenhuizen drastisch verminderen. Het maakt het leven met het virus – mocht het niet volledig uitgeroeid kunnen worden – mogelijk zonder telkens tot ingrijpende lockdowns te hoeven beslissen. Zowel voor de volksgezondheid, de continuïteit van de zorgverlening als voor het maatschappelijk en economisch leven betekenen deze nieuwe behandelingen veelbelovend nieuws. De klinische proeven kunnen uiteraard nog op problemen stuiten en mogelijks zelfs mislukken. Vandaar het belang van voortdurende investeringen in onderzoek, ontwikkeling en samenwerking.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!