Persbericht - 526 klinische studies goedgekeurd in 2019: België bevestigt haar positie als referentieland in Europa

Persbericht
Sector
Klinische studies

In 2019 werden 526 nieuwe klinische studies goedgekeurd in ons land. Ongeveer 80 procent daarvan wordt uitgevoerd door farmaceutische bedrijven. Een klinische studie evalueert de werkzaamheid van een nieuwe molecule, en is dus een belangrijke stap in de ontwikkeling van een nieuw vaccin of geneesmiddel.

Nathalie-Lambot

Het aantal studies in 2019 is quasi identiek als het aantal in 2018. België heeft zich de afgelopen vijf jaar continu gepositioneerd in de top van Europese landen wat betreft het aantal vergunningen voor klinische studies per inwoner”.

Nathalie Lambot
Experte klinische studies bij pharma.be

Deze leiderspositie is te verklaren aan de hand van verschillende argumenten, o.m. de grote aanwezigheid en historische expertise van farmaceutische laboratoria, de kwaliteit van de wetenschappelijke gemeenschap en van de infrastructuur van de onderzoekscentra en de ziekenhuizen in ons land, en het expertiseniveau van de onderzoekers en de bevoegde instanties waaronder het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (met inbegrip van de daaruit voorvloeiende wetenschappelijke adviezen).

Karel-Van-De-Sompel

Samen dragen ze bij tot de vorming van een kenniscentrum en tot de sterke reputatie van België als referentieland voor klinische proeven in Europa. Het aantal klinische studies in 2019 toont de wil en de toewijding van de farmaceutische bedrijven om te blijven investeren in ons land in de zoektocht naar nieuwe oplossingen, en dit in een groot aantal therapeutische domeinen, waaronder ook de strijd tegen COVID-19”.

Karel Van De Sompel
Voorzitter van pharma.be

24 klinische studies tegen COVID-19

Catherine-Rutten

“Om aan de huidige crisis het hoofd te bieden, heeft België haar sterktes als referentieland inzake klinische studies aangewend. Op 26 maart, tijdens het “R&D bioplatform” met vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie heeft de Belgische federale regering een aantal maatregelen genomen om klinisch onderzoek in ons land verder te stimuleren. En ik maak van de gelegenheid gebruik om het ongelooflijke werk van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op dit vlak te onderlijnen. Ze werkte een versnelde procedure uit die haar in staat stelt om de aanvraag voor een klinische studie voor het testen van een geneesmiddel voor de behandeling of de preventie van COVID-19 binnen maximum 4 werkdagen te laten goedkeuren. Zo kan ons land één van de voorlopers blijven in de strijd tegen COVID-19”.

Catherine Rutten
CEO van pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!