Inspanningen om een correct gebruik van antibiotica bij dieren te bevorderen, werpen vruchten af

Nieuws
Newsletter
Informatie
Sector
Dierengeneesmiddelen

Dat geneesmiddelen goed gebruikt worden, is een belangrijke doelstelling voor pharma.be en haar leden. Een van de initiatieven die de geneesmiddelenindustrie hierrond nam, was de oprichting in 2011 van AMCRA, het Kenniscentrum rond antibioticagebruik en -resistentie bij dieren.

Binnen AMCRA werkt pharma.be samen met de faculteiten diergeneeskunde van de Universiteiten Gent en Luik, de landbouworganisaties, de dierenartsen en de diervoederfabrikanten aan het promoten van een rationeel gebruik van antibiotica bij dieren op basis van het principe: “zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk.”

Door het opstellen van richtlijnen, benchmarkrapporten voor dierenartsen en informatiecampagnes voor veehouders en het grote publiek zijn we er zo in geslaagd om het gebruik van antibiotica bij dieren sterk terug te dringen zonder dat dit een negatieve impact heeft op de gezondheid en het welzijn van landbouw- en huisdieren.

Om deze daling concreet te maken wordt er gewerkt met een aantal zeer duidelijke doelstellingen. Zo moet het totale antibioticagebruik tegen 2024 65 % lager liggen dan in 2011 en willen we over diezelfde periode een daling zien van minstens 75 % in het gebruik in de diergeneeskunde van kritische antibiotica die ook belangrijk zijn voor de behandeling van mensen zoals 3de en 4de generatie cefalosporines, fluoroquinolones en colistine.

De cijfers over het antibioticumgebruik in 2022 tonen dat we duidelijk op de goede weg zijn. Met een totaal gebruik van 61,3 mg antibiotica per kilogram biomassa [1]Dit is een daling van 24,5 % ten opzichte van 2021, maar nog belangrijker een totale daling van 58,2 % als we vergelijken met 2011. Ook bij de kritische antibiotica zien we een daling van meer dan 80 % sinds het begin van onze inspanningen.

Deze mooie cijfers omvatten evenwel niet het volledige gebruik van antibiotica bij dieren. Momenteel wordt enkel bij varkens, kippen en vleeskalveren nagegaan wat effectief aan de dieren wordt toegediend. Voor andere landbouwdieren, paarden en huisdieren moet het verzamelen van gebruiksgegevens nog uitgewerkt worden en tot die tijd zijn het de verkoopgegevens die inzicht geven in het totale gebruik van antibiotica bij dieren.

En ook hier zijn de cijfers zeer positief en duidelijk. In 2022 werd er 122 ton antibiotica verkocht, een daling met niet minder dan 28,8 % vergeleken met 2021 en bijna 60 % minder dan in 2011 toen er net geen 300 ton aan de man werd gebracht.

Al deze bemoedigende resultaten tonen aan dat de keuze die pharma.be in 2011 gemaakt heeft de juiste was en dat het ondersteunen van landbouwers en dierenartsen en het promoten van maatregelen rond hygiëne en preventie de juiste manier is om tot een correct gebruik van antibiotica bij dieren te komen.

pharma.be en haar leden blijven dan ook in de toekomst een trouwe partner binnen AMCRA. We zullen de samenwerking met alle betrokken stakeholders voortzetten om er voor te zorgen dat zowel dier als mens kunnen blijven rekenen op goed werkende antibiotica wanneer ze deze nodig hebben.

Johan De Haes
Johan De Haes
Public & Animal Health Advisor - SME Account Manager

[1] Om ter vermijden dat een wijziging van het aantal dieren een fout beeld geeft van het gebruik van antibiotica wordt dit uitgedrukt in mg per kilogram biomassa.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!