Event ‘Lessons learned from the pandemic & upcoming challenges’ 23.03.2022

Newsletter
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Het event startte met een interview door David Gering, Communicatiedirecteur van pharma.be, met gastspreker Thomas Cueni, Directeur Generaal van International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA). De vragen spitsten zich toe op de rol van de farma-industrie in de strijd tegen COVID-19, de uitdagingen, de bereikte resultaten, de kritische succesfactoren (zoals de bescherming van intellectueel eigendom), de kritieken waarmee de industrie te maken krijgt en de antwoorden hierop.

Daarna volgde een inspirerend debat met Philippe De Backer, Dr. Yves Van Laethem, Caroline Ven en Robby De Caluwé.

Als voormalig hoofd van de Taskforce Onbeschikbaarheden, deelde Philippe De Backer zijn visie over de crisisparaatheid. Tijdens de pandemie waren we allemaal getuige van de succesvolle samenwerking tussen de private en publieke sector. Er is evenwel nog ruimte voor verbetering, vooral dan op het vlak van snellere besluitvorming, goed bestuur met de juiste mensen op de juiste plaats, en een hogere wendbaarheid.

Caroline Ven beklemtoonde de financiële impact van de afgelopen crisis op ons land, en het relatief kleine aandeel in de kosten van vaccins en behandelingen, de positieve bijdrage aan de gezondheid én de economie van België.

Robby De Caluwé verwees naar de noodzaak om politici op te leiden in crisisbeheer, iets wat op vandaag nauwelijks gebeurt. Hij bevestigde ook dat de ingewikkelde beleidsstructuur van ons land problematisch is. Deze structuur moet dringend worden aangepast zodat we in de toekomst snel en efficiënt kunnen handelen.

Dr. Yves Van Laethem vestigde de aandacht op het feit dat er bij het uitbreken van de coronacrisis geen solide pandemieplan op tafel lag. Er is duidelijk nood aan een globaal plan waarbij politici, de farmaceutische industrie, en iedereen die een rol heeft gespeeld in de voorbije pandemie, wordt betrokken. Dankzij zo’n plan blijven we wendbaar in een wereld die van de ene (gezondheids)crisis in de andere belandt.

Thomas Cueni onderstreepte dat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat investeren in ‘pandemic readiness’ essentieel is. Hij bevestigde dat België op wereldniveau een belangrijke rol heeft gespeeld in de vaccinproductie, en dat Europa in de pandemiecontext geen exportbeperkingen heeft opgelegd.

Als afsluiter benadrukte Caroline Ven dat de Belgische Pharma Valley stimulansen nodig heeft om te blijven investeren in O&O, een essentiële schakel om toekomstige gezondheidscrisissen het hoofd te kunnen bieden.

Thomas Cueni (IFPMA) sprak over de lessen die getrokken moeten worden uit de coronacrisis en herinnerde ons aan de uitzonderlijke reactie van de sector
Herbekijk het event
Julie-Balducchi
Julie Balducchi
Event Manager pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!