Evenementen

Newsletter
Klinische studies

Round Table Clinical Trials 25.01.22

Op 25 januari 2022 organiseerde pharma.be een virtuele ronde tafel rond het thema ‘Klinische Proeven’. Tijdens deze uitwisseling, onder leiding van Kristel De Gauquier - Medisch Directeur van pharma.be- werd besproken hoe in België het best de weg kan worden geëffend voor innovatie in klinische proeven en dit ten voordele van de patiënt. Nathalie Lambot, Public Health & Clinical Trials Advisor pharma.be, presenteerde de uitkomsten van de  Deloitte studie 'Footprint of Clinical Trials in Belgium' (Data 2020) gevolgd door Greet Musch, Directeur Generaal Pre-Authorization Fagg, die een update gaf van de activiteiten op Belgisch en Europees niveau. Tijdens deze ronde tafel kwam ook de digitalisering in klinische proeven aan bod, een  prioriteit die hoog op alle agenda’s staat. Bert Hartog, Senior Director Clinical Innovation Janssen Pharmaceutica tezamen met Kirsten Vandewalle, Country Head Belgium & Netherlands, Global Clinical Operations Janssen deelde het standpunt van de industrie. Mitchell Silva - CEO Esperity - bracht de visie van de patiënten en Greet Musch gaf hierna de visie van de autoriteiten weer.  
Edel Hendrickx, Task Force Lead Clinical Trials pharma.be & Clinical Study Unit Country Head Sanofi, presenteerde de conclusies van deze inspirerende en succesvolle ronde tafel.  

Via deze link kan u de replay van onze ronde tafel raadplegen.

Tijdens onze ronde tafel klinische proeven benadrukte Caroline Ven dat toegang tot klinische data essentieel is om de hoge kwaliteit van ons O&O te waarborgen, wat de patiënt ten goede komt.
Nathalie Lambot de Deloitte-studie 'Belgium as clinical trial location in Europe-Key results for 2020', dat aantoont hoe een hoog percentage van de klinische proeven in diverse domeinen in België wordt uitgevoerd.
Edel Hendrickx benadrukte dat digitalisering als een hoge prioriteit staat op al onze agenda's. We moeten er klaar voor zijn als we de huidige en toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd willen kunnen bieden.
Hoe ervaren patiënten gedecentraliseerde klinische proeven? Mitch Silva legde uit dat patiënten het vaakst de voorkeur geven aan de digitale omgeving boven papier, gezien het grote gemak en de vele mogelijkheden die deze biedt.
Kirsten Vandewalle legde uit hoe digitale gezondheid terrein heeft gewonnen tijdens de pandemie en hoe Janssen heeft geleerd om op een andere manier met patiënten om te gaan.
Greet Musch benadrukte dat het proactief en vroegtijdig betrekken van patiënten bij de opzet van klinische proeven een belangrijke factor is voor succes bij gedecentraliseerde klinische proeven.
Bert Hartog verklaarde dat decentralisatie in klinische proeven een kans is om meer klinische proeven aan te trekken in België en dus ook om meer patiënten aan deze klinische proeven te kunnen laten deelnemen.
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!