België Health & Biotech Valley vandaag én morgen

Nieuws
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek & ontwikkeling veilig stellen

De industrie investeert in ons land bijna €16 miljoen per dag in onderzoek en ontwikkeling, een stijging met 9.5 % vergeleken met verleden jaar. Het aantal onderzoekers actief in de sector is in de afgelopen vijf jaar ook gestegen met 25%. We hebben echter nood aan een concurrentieel kader dat de aanwezigheid van de innovatieve geneesmiddelenindustrie in België verankert. Net als in andere landen, moeten we maatregelen nemen om die O&O-activiteiten in ons land te behouden en aan te trekken. Dat kan bijvoorbeeld door bestaande fiscale maatregelen voor ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in België te behouden en nog te versterken.

Klinische studies zijn belangrijk

Met bijna 630 aanvragen per jaar staat België in de Europese top 3 wat betreft het aantal aanvragen voor klinische studies per inwoner. We hebben hiervoor een uniek en performant systeem van samenwerking tussen industrie en universiteiten, onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen. Het is belangrijk om hierop te blijven inzetten om te voorkomen dat België zijn positie als koploper in klinisch onderzoek binnen Europa verliest. Dit kan door initiatieven die de efficiëntie, kwaliteit en snelheid van klinische studies in ons land optimaliseren. Daarnaast is het ook cruciaal om te zorgen voor een flexibele en duurzame investering in de activiteiten van het geneesmiddelenagentschap (FAGG) om het klinisch onderzoek in België te ondersteunen en te stimuleren. pharma.be ambieert voor ons land om koploper te blijven in klinisch onderzoek.

Innovatie hoeksteen

De wereldwijde concurrentiepositie van de industrie in België komt alsmaar meer onder druk te staan naar aanleiding van mogelijke wijzigingen op Europees niveau van de farmaceutische wetgeving en de wetgeving inzake intellectuele eigendom (IP). De valorisatie van innovatie door de bescherming van intellectuele eigendom is cruciaal. Zonder IP is er geen innovatie. Wij roepen de Belgische overheid op om - zowel op nationaal, Europees als op internationaal niveau - de intellectuele eigendom in de brede betekenis van het woord maximaal te beschermen en nog te verbeteren. Dit is de hoeksteen voor toekomstige innovatie.

De toekomst is al begonnen

De innovatieve farmasector is jaarlijks op zoek naar zo’n 1.500 nieuwe medewerkers voor uiteenlopende vacatures. Net als andere sectoren is het ook in onze sector een uitdaging om gekwalificeerde mensen te vinden. Veel van de gezochte profielen zijn tegenwoordig veelzijdig maar de opleidingen houden hier nog niet altijd genoeg rekening mee. Bedrijven nemen hierin hun rol met doorlopende opleidingen maar zijn regelmatig genoodzaakt om in het buitenland naar talent te zoeken. De website die op 25 oktober werd gelanceerd www.healthbiotechvalley.be speelt hier o.a. op in.

We moeten ook vooruitstrevend zijn op het vlak van digitalisering en gezondheidsgegevens. Daarom is een ambitieuze politieke agenda voor gezondheidsgegevens en digitalisering noodzakelijk. Om België aan de top te brengen in Europa is de uitwisseling van gegevens essentieel. Beter onderzoek en innovatie worden hierdoor mogelijk, waardoor we waarde creëren voor de patiënt en de maatschappij. Versterking van het health data agency (HDA) is noodzakelijk om het secundair gebruik van real-world data te versnellen en te vergemakkelijken en om het hele ecosysteem te stimuleren en geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken.

portret Caroline Ven

pharma.be is fier om de Belgian Health and biotech Valley te ondersteunen met onze expertise, ons brede netwerk en de kracht van onze 130 leden.  

De unieke positie van de Belgische innovatieve geneesmiddelensector is niet enkel belangrijk voor de economie van ons land maar heeft vooral een positieve impact op de gezondheid van patiënten en de burgers in het  algemeen. De end-to-end benadering, van lab tot patiënt, moet daarom steeds centraal staan.

Om deze positie te behouden en te versterken is het uitwerken en opvolgen van een lange termijn strategie uiterst belangrijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat verdergaande bundeling van krachten en een échte dialoog tussen industrie, stakeholders en overheden, de wereldwijde concurrentiepositie van België zal vrijwaren. Of zoals Premier De Croo het zei: "Het creëren van synergieën tussen de politiek, de academische wereld en de industrie zal de gezondheid ten goede komen, voor België en ver daarbuiten".

pharma.be werkt hier graag aan mee in het belang van onze gezondheid, de economie en de Belgische samenleving. Vandaag en in de toekomst.

 

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!