Werelddierendag 2022 dierenwelzijn voorop, ook bij pharma.be

Nieuws
Persbericht
Dierengeneesmiddelen

Werelddierendag vraagt elk jaar op 4 oktober extra aandacht voor dierenwelzijn. Ruim 10% van de innovatieve biofarmaceutische bedrijven van pharma.be is gespecialiseerd in geneesmiddelen voor dieren. Zij vormen samen de Animal Health Group[1], en tekenen voor meer dan 1.300 verschillende diergeneesmiddelen. Naast curatieve zorg neemt preventie een belangrijke plaats in hun beleid in. Zo waren er in 2021 maar liefst 237 vaccins voor veterinair gebruik beschikbaar in België.

Net als bij geneesmiddelen voor mensen, streeft de Animal Health Group naar een vlotte toegang tot innovatieve, kwaliteitsvolle diergeneesmiddelen in België op een duurzame manier. ‘Duurzaam’ houdt onder meer een rationeel gebruik van antibiotica bij dieren in. De zorg voor zieke dieren staat uiteraard voorop, maar te veel antibiotica gebruiken kan het ontstaan van resistente bacteriën in de hand werken, niet alleen bij dieren maar op termijn ook bij mensen. Het uitgangspunt van pharma.be is dan ook: zo weinig antibiotica als mogelijk, zoveel als nodig. De Animal Health Group ondertekende daarom Visie 2024 van AMCRA (Antimicrobial Consumption & Resistance in Animals)[2] voor een verantwoord antibioticumgebruik bij alle dieren.

Dezelfde filosofie van ‘zo weinig mogelijk, zoveel als nodig’ trekken de leden van pharma.be door in het werken met proefdieren. Helemaal uitsluiten kan helaas niet, maar de bedrijven passen consequent het principe van de 3 V’s toe: waar mogelijk het werken met proefdieren vervangen, sowieso het aantal proefdieren verminderen, en proeven verfijnen om dierenleed te vermijden. Deze aanpak resulteert jaar na jaar in een duidelijke verlaging van het aantal proefdieren. Zo werden in 2020 11,5% minder dieren ingezet tegenover 2019.

CVen portret

“Gezondheid is belangrijk, voor mensen én dieren. Onze innovatieve biofarmaceutische bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid daarin zeer ernstig. We zijn met pharma.be al meer dan 50 jaar een voortrekker, niet alleen in innovatieve geneesmiddelen, maar ook op het vlak van deontologie. Onze bedrijven volgen steeds de strikste deontologische regels, vaak lang voor deze door de overheid worden opgelegd. Dit is voor ons beleid rond dierenwelzijn niet anders. Daarom onderschrijven wij de inspanningen voor rationeel antibioticagebruik en voor het minimaliseren van het aantal dierenproeven.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!