Wereld Hart Dag: pharma.be vraagt meer aandacht voor preventie van hart- en vaatziekten

Nieuws
Persbericht
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid

Positieve impact België

10 jaar geleden organiseerden alle landen zich om tegen 2025 het aantal vroegtijdige sterftegevallen ten gevolge van hart- en vaatziekten met 25% te verminderen. Een studie van onafhankelijk bureau Seboio over de impact van geneesmiddelen in België laat zien dat nieuwe geneesmiddelen in belangrijke mate bijdragen tot het verhogen van de levensverwachting. Deze positieve impact is extra duidelijk bij hart- en vaatziekten: sinds 2000 is het sterftecijfer als gevolg van deze aandoeningen in ons land met 45% gedaald. In absolute cijfers betekent dit 4.000 minder sterfgevallen per jaar.[ii]

 

Hart- en vaatziekten tweede belangrijkste doodsoorzaak

Dat België de ‘25 by 25’ doelstelling zal halen, is evenwel geen reden om achterover te leunen. In 2019 waren hart- en vaatziekten na tumoren de tweede belangrijkste doodsoorzaak in ons land: 22% van de sterfgevallen bij mannen waren hieraan toe te schrijven; bij vrouwen liep dit zelfs op tot 27%.[iii] En ook al zet de innovatieve biofarmaceutische sector jaar na jaar reuzenstappen in de strijd tegen deze hart- en vaatziekten, het belangrijkste wapen blijft nog altijd de mens zelf.

 

Wereld Hart Dag drukt daarom ook dit jaar weer iedereen wereldwijd op het hart dat we zélf stappen kunnen ondernemen. Door het beheersen van risicofactoren zoals roken, ongezonde voeding of te weinig bewegen, zou maar liefst 80% van de vroegtijdige sterftegevallen door hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen. Ook pharma.be kan niet genoeg het belang van een gezonde levensstijl benadrukken, geeft Caroline Ven, CEO van pharma.be, mee:

CVen torso groen/geel

Met het manifest van de biofarmaceutische industrie in België maken onze bedrijven het duidelijke statement dat gezondheid centraal staat.[iv] Ondanks nieuwe ziektes en virussen en complexe uitdagingen zoals de vergrijzing, geven we nooit op. Het is onze verantwoordelijkheid om te blijven streven naar de beste gezondheid voor iedereen.

Als we de inspanningen van onze bedrijven kunnen koppelen aan die van elk van ons om er een gezonde levensstijl op na te houden, dan kunnen we samen dat streven waarmaken.”

Caroline Ven
CEO
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!