Persbericht - Recente studie toont positieve impact aan van geneesmiddelen op patiënten en samenleving

Persbericht
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Markttoegang

Brussel, 25 januari 2021 – Een maand na de start van de vaccinatie tegen het Corona virus onderstreept de Belgische vereniging van innovatieve farmaceutische en biotechnologische bedrijven, pharma.be, de enorme inspanningen van onderzoekers, specialisten en medewerkers zeker sinds de start van de pandemie. Het merendeel van hun werk gebeurt in stilte maar heeft een zeer grote impact op ons leven. In minder dan één jaar tijd werd door deze unieke samenwerking een ongeziene krachttoer geleverd die de samenleving binnen afzienbare tijd bescherming biedt en daarmee een einde zal maken aan de pandemie.

Naast de inspanningen om vaccins én behandelmethodes tegen het Covid-19 virus te ontwikkelen, gaan onderzoek naar- en ontwikkeling van innovatieve medicijnen tegen andere ziektes en aandoeningen onverminderd verder. Het onafhankelijke bureau Seboio, heeft op verzoek van pharma.be, de meerwaarde van de doorbraken op dat vlak de afgelopen jaren berekend. In de voorbije 20 jaar is het aantal vroegtijdige sterfgevallen in België als gevolg van beroertes, diabetes type I en hartfalen met respectievelijk 17, 30 en 40% gedaald. Dat is te danken aan innovatieve geneesmiddelen, de belangrijkste behandelingen voor deze ziekten. Voor hepatitis C en HIV (AIDS-virus) bedraagt de daling van de sterftecijfers maar liefst 60 en 65%.

Belgen leven langer en gezonder

Dankzij medische vooruitgang leven de Belgen langer en gezonder. Hun gemiddelde levensverwachting is nu 81,3 jaar. Omgekeerd is de vroegtijdige sterfte tussen 2001 en 2015 met 22% gedaald. Daar zijn vele redenen voor: een betere levensstijl, meer preventie, snellere opsporing, betrouwbaardere diagnostiek, betere chirurgie en meer doeltreffende geneesmiddelen.

Hoe heeft de ontwikkeling van farmaceutische behandelingen en vaccins bijgedragen aan deze positieve evolutie? Dat is de vraag waarop de studie van pharma.be een antwoord tracht te geven. Onder de titel "Twenty years of high societal impact - The Value of Medicines in Belgium" berekende dit rapport de impact, zowel kwantitatief als kwalitatief, die innovatieve geneesmiddelen de laatste twee decennia hebben gehad, zowel op patiënten en hun families als op de maatschappij in haar geheel.

Verhoogde levensverwachting, verbeterde levenskwaliteit en maatschappelijke impact

Voor patiënten wordt die toegevoegde waarde gemeten in termen van overleving en behoud van levenskwaliteit. Er wordt ook rekening gehouden met economische voordelen (minder absenteïsme, productiviteit, betaling van belastingen, etc.). De voorbije 20 jaar hebben mensen 3,4 jaar van hun actieve leeftijd bijgewonnen. Alleen al in 2017 betekende dat een extra bijdrage van 5,4 miljard euro aan de nationale economie, waarvan 73% is toe te schrijven aan nieuwe geneesmiddelen.

Het rapport toont aan dat innovatieve geneesmiddelen een belangrijke rol hebben gespeeld in de behandeling van veel kankers en chronische ziekten. Dat wordt ook bevestigd door een internationale studie die in het eerste decennium werd uitgevoerd en waaruit blijkt dat innovatieve geneesmiddelen verantwoordelijk zouden zijn voor 73% van de stijging van de levensverwachting in de lidstaten van de OESO, waaronder België.

Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • In de voorbije 20 jaar is het aantal vroegtijdige sterfgevallen voor ziekten die in België veel voorkomen, zoals COPD (chronisch obstructieve longziekte), beroertes, hartfalen en diabetes type I, met 8 tot 40% gedaald dankzij de geneesmiddelen die de belangrijkste behandelingen vormen voor deze ziekten.
  • Op het gebied van hart- en vaatziekten is het sterftecijfer sinds 2000 met 45% gedaald. Dankzij nieuwe geneesmiddelen is het aantal sterfgevallen gedaald met 4.000 per jaar.
  • Op het gebied van diabetes zijn in de afgelopen 20 jaar 70 nieuwe behandelingen geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit van de patiënten.
  • HIV (AIDS-virus) is tegenwoordig geen dodelijke- maar een chronische ziekte die met medicijnen onder controle kan worden gehouden. Ongeveer 90% van de behandelde patienten kan een normaal professioneel leven leiden en zo een bijdrage leveren aan de economie van het land.

Zes ziekten onder het vergrootglas

Om onze factsheets over veelvoorkomende aandoeningen zoals borstkanker, reumatoïde artritis, baarmoederhalskanker, depressie, epilepsie en hepatitis C te ontdekken.

Ontdek onze factsheets

Caroline Ven

"Deze studie toont cijfermatig aan dat geneesmiddelen en vaccins een belangrijke rol spelen bij de behandeling van ernstige ziekten en bij de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten. Deze gunstige effecten hebben ook directe positieve gevolgen voor de samenleving in haar geheel omdat patiënten, die genezen of goed verzorgd worden, blijven deelnemen aan het sociale en economische leven. Vandaag de dag voeren onze bedrijven hun inspanningen op om innovatieve, meer doelgerichte en gepersonaliseerde behandelingen te lanceren die de patiënten nieuwe perspectieven bieden. Deze uitdagingen vragen echter om een geïntegreerde aanpak. Covid-19 heeft ons geleerd dat we alleen door samen te werken met alle stakeholders, waarde kunnen blijven bieden aan de Belgische patiënten en ons gezondheidszorgsysteem."

Caroline Ven
CEO pharma.be

Ontdek alle resultaten en details over de gebruikte methodologie

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!