De traditie van politieke akkoorden tussen de Minister van Sociale Zaken en pharma.be

Al meer dan 20 jaar worden er politieke akkoorden gesloten tussen de Minister van Sociale Zaken en pharma.be. Dit illustreert het belang van pharma.be als vertegenwoordiger van de innovatieve geneesmiddelenindustrie voor de Belgische beleidsmakers.

Het Toekomstpact dat in 2015 werd afgesloten tussen toenmalig Minister van Sociale Zaken De Block en de farmasector is misschien het meest bekende, maar al in 2000 werd er een eerste “pact” gesloten. Het toont aan dat de industrie al meer dan 20 jaar de traditie heeft van het afsluiten van politieke akkoorden met de Minister van Sociale Zaken.

De inhoud van deze pacten wordt hierna kort samengevat:

2000: Pact “Pax pharmaceutica” afgesloten met Minister Vandenbroucke

Dit pact, met de naam “pax pharmaceutica”, werd afgesloten in december 2000. Het voerde onder andere de referentieterugbetaling in, hetgeen later de basis heeft gevormd voor het beleid van “goedkope geneesmiddelen”. Ook de invoering van de clawback maakte deel uit van het akkoord, samen met het principe van de neutralisaties. Tenslotte werd ook een nieuwe procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen geïntroduceerd die toeliet de termijn van 180 dagen te respecteren. Het is later de basis geweest van de procedure voor de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG).

2004: Pact afgesloten met Minister Demotte

Met Minister Demotte werd in januari 2004 een pact afgesloten. Het handelde onder andere over de consultatie van de sector om te komen tot realistische budgetten, maatregelen om het verbruik van geneesmiddelen te beheersen en maatregelen om uitwassen inzake geneesmiddelenpromotie te bestrijden met een versterking van artikel 10 van de geneesmiddelenwet en een aanpassing van de stalenreglementering.

2012: Pact afgesloten met Minister Onkelinx

Dit pact bevatte het principe van regelmatig overleg tussen de minister en pharma.be alsook systematisch bij elke beslissing met algemene strekking inzake geneesmiddelen. Tevens werd het overleg bij de bepaling van het budget bevestigd, alsook de clawback regels. Bij nieuwe besparingen zou de minister in-patent maatregelen vermijden alsook de toepassing van de “jumbo”-benadering waarbij de prijs van in-patent geneesmiddelen wordt aangepast in functie van de prijs van off-patent geneesmiddelen in dezelfde therapeutische klasse. Het niveau van de heffingen zou niet verhoogd worden en er zou onderzocht worden hoe de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te verbeteren.

Inzake volksgezondheid tenslotte was de ambitie om de performantie van het FAGG verder te verhogen, werd een evenwichtige verdeling van de financiering van het FAGG voorgesteld (met ook de introductie van het “fee for service”-principe), zou er een autonoom aanwervings- en verloningsbeleid geïntroduceerd worden en werden vervolgafspraken gemaakt rond thema’s zoals informatie en promotie, goed gebruik, onbeschikbaarheden en het versterken van de positie van België inzake klinische studies.

2015: “Toekomstpact” afgesloten met Minister De Block

Op 27 juli 2015 ondertekende pharma.be het "Toekomstpact" met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Dit Toekomstpact gaf de farmaceutische industrie een stabiel, voorspelbaar en betrouwbaar kader tot 2019 waarbinnen het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen mogelijk was.

Het Toekomstpact bestond uit vier grote onderdelen met een sterke beleidsfocus op innovatie:

  1. Een betere toegankelijkheid tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten met de ambitie om de allernieuwste geneesmiddelen in België twee maanden vroeger tot bij de patiënt te brengen;
  2. Zuurstof voor groei en innovatie: ondersteuning van de Belgische leiderspositie op het gebied van farmaceutische Onderzoek en Ontwikkeling door een snelle goedkeuringsprocedure voor het opstarten van klinische studies, aanpassingen aan de regelgeving rond biobanken en het stimuleren van onderzoek naar geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën (ATMPs);
  3. Grotere transparantie in de interacties tussen industrie en zorgverstrekkers;
  4. Duidelijke budgettaire afspraken en duurzaamheid, met een jaarlijkse budgetgroei van maar 0,5%.

Ik wil dat onze burgers, hun kinderen én hun kleinkinderen toegang hebben tot de nieuwste behandelingen en geneesmiddelen. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van onze gezondheidszorg maar dat we tegelijkertijd de betaalbaarheid van het systeem in het oog moeten houden. Daarnaast wil ik ook de geneesmiddelenindustrie in ons land versterken. België is nummer één in Europa in klinisch onderzoek naar innovatieve geneesmiddelen, en nummer twee op wereldschaal. En die unieke positie willen we behouden.”

Maggie De Block
Toenmalig Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken
Ondertekening-Toekomstpact-2015
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!