Snellere en duurzame toegang tot innovatieve geneesmiddelen is de toetssteen voor pharma.be om de hervorming te evalueren

Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Markttoegang
Terugbetaling

Concrete voorstellen

Onze ambitie is een betere en snellere toegang te krijgen voor onze innovatieve geneesmiddelen en dat de geplande hervormingen toekomstbestendig zijn voor de volgende generatie behandelingen. In vergelijking met de meeste andere West-Europese landen scoort België op dit gebied immers momenteel eerder zwak. Verschillende geneesmiddelen worden in België niet terugbetaald, waardoor patiënten beperkte opties hebben, terwijl ze in andere Europese landen, waar men wel overtuigd is van hun toegevoegde waarde, vaak wel worden terugbetaald.

pharma.be heeft concrete voorstellen gedaan die ervoor moeten zorgen dat het systeem voor toegang, verzoenbaar is voor de Belgische sociale zekerheid én voor de industrie rekening houdend met de internationale context waarin de farmaceutische bedrijven opereren en met het belang van de voetafdruk van het farmaceutische ecosysteem in België. Als de belangrijke inspanningen op het gebied van O&O, klinische proeven en productie niet gepaard gaat met een betere toegang voor Belgische patiënten, kan de sterke positie van België als farma-vallei in de toekomst in het gedrang komen.

Een eerste belangrijke hervorming is dat het RIZIV zich engageert om de kwaliteit van de beoordeling van de waarde van geneesmiddelen te verbeteren, dankzij een dialoog vroeg in het proces, het gebruik van klinische externe expertise, “real world evidence”, gezamenlijke klinische beoordelingen op Europees niveau en - heel belangrijk - de stem van de patiënten te integreren.

Een andere voorgestelde hervorming betreft een nieuw systeem voor snelle toegang, om versnelde tijdelijke toegang tot baanbrekende nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken in afwachting van de definitieve terugbetaling. Gezien de snelle wetenschappelijke evolutie in de geneeskunde, kan een snellere toegang tot veelbelovende geneesmiddelen een enorm verschil maken voor de situatie van patiënten.

De belangrijkste bekommernis van pharma.be betreft de correcte beoordeling van de waarde van een geneesmiddel . Het kwalitatieve evaluatieproces om de waarde van geneesmiddelen te bepalen, zou moeten worden versterkt om verder dan de kost van een geneesmiddel, ook de impact ervan op de patiënt, de levenskwaliteit en de maatschappij te waarderen Een belangrijk overlegmiddel tussen bedrijf en overheid zijn hiervoor tijdelijke overeenkomsten waarvan een verlenging in de tijd voor ons mogelijk moet blijven.

Uiteraard zullen deze hervormingen een grote impact hebben op de verdere ontwikkeling van de farmaceutische industrie in België, op de patiënten en, op langere termijn, op het hele farmaceutische ecosysteem waarin onze industrie actief is en waarin België aan de top staat in Europa.

Caroline-Ven-CEO

"Hoewel de minister van Volksgezondheid niet vasthield aan de filosofie om een pact te sluiten met de industrie over de voorgestelde hervormingen, zoals vermeld in het regeringsakkoord, is pharma.be ervan overtuigd dat door een continue dialoog met de industrie en een gemeenschappelijk begrip van wat er op het spel staat, dit stappenplan een basis kan zijn van een toekomstbestendige hervorming. pharma.be wenst dan ook als een volwaardige gesprekspartner te worden betrokken bij de verdere uitwerking van de voorstellen. België staat internationaal bekend om zijn uitstekend biofarmaceutisch ecosysteem en met de juiste hervormingen kunnen we die positie nog versterken.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!