Persbericht - Oproep om COVID-19 vaccingelijkheid in vijf stappen te versnellen

Persbericht
Gezondheidsbeleid
Onderzoek en ontwikkeling
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Na meer dan 200 klinische proeven en bijna 300 partnerschappen en samenwerkingsverbanden tussen fabrikanten over de hele wereld, is de productie in slechts enkele maanden gegroeid van nul naar 2,2 miljard doses COVID-19-vaccin, met een duizelingwekkende schatting van 11 miljard geproduceerde doses tegen eind 2021. Dat zijn genoeg doses om de volwassen wereldbevolking in te enten.

Helaas bereiken momenteel de COVID-19 vaccins niet alle prioritaire bevolkingsgroepen in gelijke mate. Fabrikanten, regeringen en niet-gouvernementele organisaties moeten samenwerken om dringend actie te ondernemen om deze ongelijkheid aan te pakken. Onmiddellijke actie moet gericht zijn op het opschalen van verantwoorde dosisverdeling en het maximaliseren van de productie zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of veiligheid.

De innovatieve vaccinfabrikanten en biotechnologiebedrijven zetten zich concreet in voor volgende essentiële elementen:

Intensivering dosisverdeling

  • Alles in het werk stellen om extra, niet-gereserveerde doses COVID-19-vaccin beschikbaar te stellen aan landen met lage en middeninkomens via COVAX of andere gevestigde doeltreffende mechanismen.

De productie te blijven optimaliseren

  • Alles in het werk stellen om de productie van COVID-19-vaccin te maximaliseren zonder de veiligheid en de kwaliteit in het gedrang te brengen, met inbegrip van bijkomende samenwerkingen met partners die grote hoeveelheden kunnen produceren;
  • Samenwerken met regeringen en individuele leveranciers van grondstoffen en componenten om te bepalen hoe de snelle en veilige opschaling die nodig is voor de productie van COVID-19-vaccins, kan worden vergemakkelijkt.

Oproep tot ophef handelsbelemmeringen

  • Handelsbelemmeringen voor kritieke grondstoffen in kaart brengen en de inspanningen van de Epidemic Preparedness Innovations Coalition (EPIC) steunen om een onafhankelijk platform op te richten dat lacunes in deze grondstoffen opspoort en opvult, en vrijwillige koppelingen voor productie- en afwerkingscapaciteiten vergemakkelijkt via de nieuwe COVAX-werkgroep toeleveringsketen en fabricage;
  • De regeringen oproepen, in coördinatie met de Wereldhandelsorganisatie (WTO), om alle handels- en regelgevingsbelemmeringen voor de uitvoer weg te nemen en beleidsmaatregelen te nemen die de grensoverschrijdende aanvoer van belangrijke grondstoffen, essentiële productiematerialen en vaccins vergemakkelijken en bespoedigen, alsook het prioritaire verkeer van geschoolde arbeidskrachten die nodig zijn om COVID-19-vaccins te produceren.

Voorbereiding in individuele landen ondersteunen

  • Samenwerken met regeringen bij de inzet van COVID-19-vaccins, met name in landen met lage en middeninkomens, om ervoor te zorgen dat zij klaar zijn en in staat zijn de beschikbare doses tijdig in te zetten;
  • Het beperken van de risico's voor de productie en inzet van andere vaccins die van vitaal belang blijven voor de volksgezondheid.

Stimulering van innovatie

  • Prioriteit geven aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen COVID-19, waaronder vaccins die werkzaam zijn tegen zorgwekkende varianten;
  • Er bij regeringen op aandringen om te zorgen voor ongehinderde toegang tot pathogenen (b.v. monsters en sequenties) van COVID-19 ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingen.
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!