Persbericht - Lek van vaccinprijzen schaadt mogelijk overheid zelf

Persbericht
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Brussel, 18 december 2020 - pharma.be, de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, reageert verontrust op de onlangs gepubliceerde gegevens over europese prijzen van de Covid-19 vaccins. Dit lek is volgens pharma.be een ernstige inbreuk op de vertrouwelijksclausule in de contracten tussen de Europese Commissie en de betrokken bedrijven.

De contractueel vastgelegde vertrouwelijkheid van vaccinprijzen heeft als belangrijk voordeel dat de prijzen en voorwaarden van de concurrerende bedrijven niet gekend zijn door producenten die voor het eigen vaccin in onderhandeling zijn. Prijsafspraken en overleg tussen de bedrijven over hun voorwaarden zijn dan ook verboden omwille van mededingingsregels wat in het belang van de overheid en dus ook in het belang van de burger is. Het lekken van vertrouwelijke contractinformatie is dus niet enkel een contractbreuk maaris ook een slechte zaak ivm de naleving van mededingingsregels.

Oorzaak prijsverschillen

De prijsverschillen tussen de beschikbare vaccins zijn te verklaren door de verschillen in kostenstructuur, niet enkel op vlak van onderzoek en ontwikkeling maar ook van de productie en logistiek. Het valt overigens op te merken dat de prijzen voor de COVID-19 vaccins zeer redelijk zijn in verhouding tot de enorme snelheid van ontwikkeling ervan en de risico’s die hiermee verbonden zijn. Ter vergelijking: de kostprijs van het griepvaccin in België bedraagt €9,22, verkoopprijs in de apotheek €16,39

Caroline Ven

Caroline Ven, CEO van pharma.be, verklaart:

“De COVID-19 pandemie heeft op dramatische wijze aangetoond hoe kwetsbaar ons sociaal-economisch leven is indien we er niet in slagen ernstige besmettelijke en zelfs dodelijke ziekten te bestrijden. De start van het vaccineren van de bevolking is een zeer goede ontwikkeling maar de recente publicatie van prijsverschillen tussen de beschikbare vaccins is uiterst zorgwekkend.

Wij stellen dat de confidentialiteit vooral in het belang is van de overheid. De geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat pharmaceutische bedrijven niet van elkaar weten wat de afspraken zijn. Dit geeft overheden de kans om betere kortingen te bedingen. Bedrijven mogen geen prijsafspraken maken wat mogelijk wordt bij uitwisseling van prijsgegevens.

In de onderhandelingen met de Europese Commissie werden zeer redelijke prijzen bedongen zodat alle Europese lidstaten die dat wensen in staat zullen zijn hun bevolking te vaccineren en te beschermen. Stel bijvoorbeeld dat alle Belgen zouden worden ingeënt met het duurste vaccin van 15 euro per persoon, dan bedraagt de kostprijs voor de Belgische staat 330 miljoen euro, eventueel te verhogen met de kostprijs voor de toediening ervan. Een peulschil in verhouding tot de 17,5 miljard euro die diezelfde overheden al hebben betaald aan inkomenscompenserende maatregelen voor burgers en bedrijven dit jaar.

Het bijzonder waardevolle ecosysteem in België waar de farmaceutische industrie deel van uitmaakt, is niet gebaat bij het breken van bedongen contractvoorwaarden, zoals de vertrouwelijkheid. Het is essentieel om de regels en verplichtingen te respecteren om zodoende de pharmaceutische innovaties, tegen de best mogelijke prijs, snel tot bij de bevolking te krijgen.“

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!