Persbericht - 72% van de innovatieve farmabedrijven in België leveren extra inspanningen in de strijd tegen COVID-19

Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Een recente enquête* onder de leden van pharma.be toont aan dat bijna drie vierde (72%) van de innovatieve farmabedrijven in België extra inspanningen heeft geleverd in de strijd tegen COVID-19 sinds het begin van de pandemie.

België als biofarmaceutische spil in Europa

Ons land doet zijn reputatie eer aan als biofarmaceutische spil in Europa en in de wereld. Bedrijven signaleren zowel extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor de behandeling van COVID-19 (19%) als voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins (6 bedrijven nl. AstraZeneca, Janssen (J&J), MSD, Pfizer en Sanofi / GSK).

In totaal startte zowat een derde van de bedrijven nieuwe klinische studies op in België gelinkt aan COVID-19. Momenteel lopen in België 31 klinische studies m.b.t. de doeltreffendheid en de veiligheid van kandidaat-vaccins of medicijnen gelinkt aan COVID-19 behandelingen.

Naast investeringen in onderzoek en ontwikkeling werd ook geïnvesteerd in extra capaciteit. Het gaat daarbij in de eerste plaats om extra productiecapaciteit maar ook investeringen in logistiek. Een en ander betekent dat een kwart van de farmabedrijven in België ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden die de huidige pandemie met zich meebrengt, is blijven aanwerven. Dat valt onder meer te verklaren doordat drie industriële groepen in de ontwikkeling van het COVID-vaccin, m.n. Pfizer, GSK en AstraZeneca, een belangrijk deel van hun productie in België plannen.

Ondanks de huidige situatie, streven de belgische bedrijven ernaar het tempo van klinische studies in andere therapeutische velden bij te houden en wordt alles in het werk gesteld om optimale zorgcapaciteit voor patienten in Belgie te verzekeren. De balans is evenwel niet helemaal positief. De bedrijven stellen immers – net zoals de ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners - vast dat heel wat andere therapieën uitgesteld of afgelast worden. Ook lopen klinische studies voor niet-COVID-gerelateerde medicijnen en terugbetalingen van nieuwe medicijnen vertraging op. In de enquête bij de leden van pharma.be gaven 62% van de bedrijven aan met negatieve financiële gevolgen te kampen te hebben door de pandemie. Toch nam het merendeel van de bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op via donaties (o.m. beschermingsmateriaal aan ziekenhuizen), het ter beschikking stellen van labocapaciteit e.d.

Caroline Ven

Caroline Ven, CEO van pharma.be verklaart:

De COVID-19 pandemie heeft op dramatische wijze aangetoond hoe kwetsbaar ons sociaal-economisch leven is indien we er niet in slagen ernstige besmettelijke en zelfs dodelijke ziekten te bestrijden. De maatregelen op het vlak van o.m. isolatie, afstand houden en de sluiting van niet-essentiële activiteiten zijn cruciaal om erger te voorkomen, maar laten diepe sporen na op economisch vlak en op ons sociale leven.

Dankzij de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van zowel universiteiten als bedrijven, en de enorme publieke en private middelen die op korte termijn werden vrijgemaakt, staan we voor een doorbraak op het vlak van adequate vaccins. Ook de behandeling van de ziekte staat veel meer op punt dan in het voorjaar. We roepen de Belgische autoriteiten op federaal én regionaal niveau dan ook op om het bijzonder waardevolle ecosysteem in België waar de farmaceutische industrie deel van uitmaakt, te koesteren. Naast een gunstig klimaat voor onderzoek en ontwikkeling, gaat het om vlotte regels en voorwaarden om deze therapeutische innovaties snel tot bij de patiënt te krijgen.

*Enquete uitgevoerd tussen 16 en 23 november 2020 onder de leden van pharma.be

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!