Met zorg voor mens én dier

Informatie
Sector
Maatschappelijke impact
Report-to-Society

Beperking van dierproeven

Eén van de hoekstenen in proefdieronderzoek is het principe van de ‘3 V’s’ dat onderzoekers verplicht om het aantal proefdieren te verminderen, proeven te verfijnen om dierenleed tot een minimum te herleiden, en om waar mogelijk het werken met proefdieren te vervangen door andere methodes. De geneesmiddelenindustrie onderschrijft deze principes.

Rationeler gebruik van antibiotica bij dieren

Te veel antibiotica gebruiken kan leiden tot het ontstaan van resistente bacteriën. Er zijn verschillende mechanismen waardoor resistentie tussen dier en mens wordt uitgewisseld. Het zou evenwel verkeerd zijn om daarom het gebruik van antibiotica bij dieren te verbieden: zieke dieren hebben recht op behandeling en het is aan ons om in die behandeling te voorzien. Het gaat trouwens niet alleen om dierenwelzijn maar ook om een verantwoorde en veilige voedselproductie voor de mens. Door antibiotica alleen te geven aan dieren die ze echt nodig hebben, kunnen we antibioticaresistentie beperken en de doeltreffendheid van de antibiotica zo lang mogelijk behouden

Johan De Haes over het principe van de 3Vs en het welzijn van dieren
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!