Meer transparantie in samenwerking tussen farma, zorg en patiënten

Newsletter
Persbericht
Deontologie & Ethiek

Verbeterde zoekmachine geeft meer duidelijkheid

Brussel, 28 juni 2023 - pharma.be, de koepelorganisatie van een 130-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, verwelkomt vandaag de lancering van een gebruiksvriendelijke zoekmotor op het transparantieregister van betransparent.be en de publicatie van de laatste cijfers over samenwerkingen binnen het wettelijke kader van de Sunshine Act.

Dankzij de Sunshine Act worden, sedert 2017, de vergoedingen en voordelen toegekend door de industrie aan een gezondheidsbeoefenaar of patiëntenvereniging, transparant in kaart gebracht.

Om tegemoet te komen aan bepaalde kritiek op het bestaande transparantieregister van 2022, werd onder impuls van pharma.be nagegaan in welke mate verbeteringen mogelijk waren in lijn met het doel van de Sunshine Act. De gemoderniseerde zoekmotor is veel gebruiksvriendelijker gemaakt. Voortaan kunnen transversale opzoekingen verricht worden, zijn de laatste 3 kalenderjaren onmiddellijk zichtbaar en kan er tussen de gerapporteerde jaren gemakkelijk gewisseld worden, kan er per begunstigde een lijst van voordelen bekomen worden (door o.m. “door te klikken op een begunstigde) en kunnen de  zoekresultaten gedownload worden. Er wordt momenteel nog nagegaan in welke mate verdere inhoudelijke verbeteringen mogelijk zijn. Dit vergt een nauwe samenwerking met het FAGG en het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

pharma.be staat, als mede-initiatiefnemer van het transparantieplatform, open voor verdergaande transparantie en betere toegankelijkheid van de gepubliceerde gegevens.

 

Voor het persbericht van BeTransparent klik op volgende link:

https://betransparent.be/wp-content/uploads/2023/06/230628-data-2022-PERSBERICHT-betransparent.be_.pdf

 

Caroline Ven, CEO van pharma.be zei hierover:

CVen

“Ons land behoort momenteel nog bij de Europese topspelers op vlak van innovatie. Dat is zeker ook te danken aan het sterke ecosysteem in België, waarbij kennisinstellingen, artsen en patiëntenorganisaties, hand in hand samenwerken met de industrie om succesvolle nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Dagelijks vinden er diverse samenwerkingsvormen plaats tussen bedrijven en zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het delen van expertise, het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek of het sponsoren van medische opleidingen. Deze vormen van samenwerking zijn essentieel voor de medische vooruitgang en voor een betere zorgverlening aan patiënten. Onze sector kwam daarvoor al in 1976, als eerste Belgische bedrijfsfederatie, met een gedragscode. Een deontologische code waarin strikte ethische principes nog een stap verder gaan dan de wetgeving.

Het is voor ons cruciaal dat de onafhankelijkheid van zorgverstrekkers en -instellingen niet aangetast wordt en om aan te tonen dat samenwerking en onderlinge steun, in het belang van ons allemaal moet zijn. Met de verbeterde zoekmachine en de publicatie van de nieuwste gegevens wordt die samenwerking nog transparanter gemaakt.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!