Galenusprijs 2019: therapieresistente depressieve stoornis

Nieuws
Onderzoek en ontwikkeling

Therapieresistente depressieve stoornis (TRD) is een ernstige, invaliderende, potentieel levensbedreigende ziekte die voorkomt bij een deel van de patiënten met een depressieve stoornis. Het gaat om het deel van de patiënten dat geen remissie bereikt met meerdere van de bestaande antidepressieve behandelingen. Er is dus een belangrijke medische nood.

Therapieresistente depressieve stoornis (TRD) is een ernstige, invaliderende ziekte die voorkomt bij een deel van de patiënten dat gediagnosticeerd werd met een depressieve stoornis (major depressive disorder, MDD). Het gaat om het deel van de patiënten dat niet heeft gereageerd op minstens twee verschillende behandelingen met antidepressiva aan een adequate dosis en behandelingsduur (1,2). Hoewel er veel behandelingen bestaan voor MDD, bereikt 20-30% van de patiënten geen remissie (3,4).

TRD is geassocieerd met een 7-maal hoger suïciderisico in vergelijking met MDD, wat het levensbedreigende karakter onderstreept (5). TRD episodes worden gekenmerkt door een langere duur en ernstiger verloop in vergelijking tot MDD. Ze zijn bovendien geassocieerd met frequent herval en een steeds zwaardere en langere impact op patiënten en hun werk-gerelateerd en familiaal functioneren. TRD omvat dus een belangrijke onvervulde medische nood met hoge persoonlijke en maatschappelijke kosten (6,7).

Er is tot vandaag in Europa geen enkel geneesmiddel goedgekeurd specifiek voor de behandeling van TRD. De verschillende farmaceutische specialiteiten die geïndiceerd zijn voor MDD werken op het monoaminergisch systeem en hebben meerdere weken nodig om hun volledig klinisch effect op de depressieve symptomen te bereiken. Dit bemoeilijkt vaak de zoektocht naar het meest aangewezen antidepressivum en de adequate dosis, wat mogelijk leidt tot een verminderde therapietrouw en aanhoudend suïciderisico. De eerste medicamenteuze behandelingsoptie specifiek voor mensen met TRD komt dit jaar in aanmerking voor de Galenusprijs.

De prestigieuze Galenusprijs, de belangrijkste prijs in ons land voor farmaceutisch onderzoek, bestaat al meer dan 35 jaar en groeide uit een Frans initiatief dat intussen wereldwijde uitstraling geniet. Liefst 17 landen reiken de prijs elk jaar uit. De toonaangevende Galenusprijs bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en medical device, en een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid. 

  1. Conway CR, et al., Toward an Evidence-Based, Operational Definition of Treatment-Resistant Depression: When Enough Is Enough. JAMA Psychiatry, 2017. 74(1): p. 9-10
  2. EMA, 2013: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-investigation-medicinal-products-treatment-depression_en.pdf
  3. Rush, A.J., et al., Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR*D report. Am J Psychiatry, 2006. 163(11): p. 1905-17.
  4. Vrieze, E., Ketamine: breakthrough as 'anti-antidepressivum'?. Tijdschr Psychiatr, 2018. 60(2): p. 74-76.
  5. Feldman, R.L., et al., Medicare patient experience with vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression. J Med Econ, 2013. 16(1): p. 62-74.
  6. Chisholm, D., et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. Lancet Psychiatry, 2016. 3(5): p. 415-24.
  7. Amos, T.B., et al., Direct and Indirect Cost Burden and Change of Employment Status in Treatment-Resistant Depression: A Matched-Cohort Study Using a US Commercial Claims Database. J Clin Psychiatry, 2018. 79(2): 17m11725.
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!