De gezondheidszorg van morgen start met de studenten van vandaag

Nieuws
Gezondheidsbeleid

Het nieuwe academiejaar komt stilaan op gang. Na een ongewoon einde van het vorige academiejaar is het goed om te zien dat studenten hun activiteiten weer kunnen oppikken, ook al weten we dat het nieuwe academiejaar opnieuw een jaar van aanpassing, flexibiliteit en weerbaarheid wordt. Voortdurend investeren in ons jong talent is een voorwaarde om onze kenniseconomie verder te versterken. Als sector waar onderzoek, ontwikkeling en innovatie tot de kern van onze activiteiten behoort, willen we alle studenten alvast een schitterend en inspirerend jaar toewensen.

We rekenen natuurlijk op de studenten in de (bio)medische en farmaceutische faculteiten. Vandaag werken 5.400 onderzoekers in de biofarmaceutische sector op een totaal van 38.500 medewerkers. Vaak achter de schermen, maar met een voelbare impact op ons dagelijks leven. In 2019 investeerden bedrijven in de biofarmaceutische sector in ons land €3,8 miljard in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingen. Dat is 50 % meer dan 5 jaar geleden. We geloven rotsvast in België als een innovatieve hub voor nieuw onderzoek. Die kennis van morgen start met de studenten van vandaag.

Wij hebben echter steeds meer diverse profielen nodig om de uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken. Want één ding heeft COVID-19 ons zeker geleerd: samenwerking, over de grenzen en bedrijfsmuren heen was en is niet enkel nuttig, het is broodnodig om snel te kunnen schakelen en een mondiale crisis mee te helpen oplossen. We zijn de zorgverleners die tijdens de voorbije 7 maanden zo moedig hebben doorgewerkt erg dankbaar. Zij hebben ervoor gezorgd dat we de snelle veranderingen in de gezondheidszorgverstrekking konden bolwerken.

Samenwerken met artsen, verplegend personeel, onderzoekers, apothekers en beleidsmakers is iets wat onze biofarmaceutische bedrijven ook vandaag al doen en dat moeten ze ook blijven doen in de toekomst. Als Belgische gezondheidszorggemeenschap kunnen we een betere gezondheid voor alle Belgen alleen maar verzekeren door de handen in elkaar te slaan en expertise te bundelen. Die samenwerking overstijgt de medische disciplines, dat zien we meer en meer. Nieuwe en andere vakgebieden en talenten zullen nodig zijn om verder vooruitgang te boeken in onze gedeelde missie om te zorgen voor een betere algemene gezondheid.

COVID-19 toont ons ook dat belangrijke toekomstige vaardigheden vakgebieden omvatten waarvan we op het eerste gezicht niet verwachten dat ze te maken hebben met gezondheidszorg. Ons gezondheidszorgsysteem evolueert. We moeten mee evolueren om mensen die onze zorg nodig hebben te kunnen blijven ondersteunen. Voor onze toekomstige zorgverleners betekent dit dat we hen moeten bijstaan in de aanpassing aan de nieuwe realiteit van consultaties, diagnostiek en monitoring op afstand. We moeten nadenken over hoe we in de toekomst artificiële intelligentie (AI) in het systeem kunnen verankeren om efficiëntie en nauwkeurigheid te verhogen, hoe we met buurtzorg- of thuiszorgsituaties aan de slag kunnen gaan, hoe we met datagedreven dienstverlening kunnen zorgen voor een resultaatgericht systeem en hoe we in de toekomst internationale samenwerking kunnen ruggensteunen.

Ingenieurs, data-analisten, digitale experten en zelfs productontwikkelaars zullen ons helpen verdere stappen te ondernemen om ons gezondheidszorgsysteem op een duurzame manier verder te ontwikkelen. Zo stellen we onze zorgverleners in staat om de best mogelijke zorg te bieden op de meest patiëntvriendelijke manier.

De toekomst van onze gezondheidszorg vraagt teamwork over functies, silo’s en vakkennis heen. Het veronderstelt de gecombineerde expertise van verschillende betrokkenen om een aangepast kader te ontwikkelen noodzakelijk voor het duurzame gezondheidszorgsysteem van morgen. Als biofarmaceutische sector engageren we ons om hier samen met beleidsmakers, de kenniscentra en studenten mee onze schouders onder te zetten. We kijken ernaar uit om met de gezondheidswerkers van vandaag en morgen samen te werken. Maar vandaag wensen we vooral alle studenten een inspirerende en veilige start van het jaar!

Karel Van De Sompel
Voorzitter pharma.be

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!