De Europese Vaccinatieweek benadrukt het belang van vaccins als een belangrijke schakel in onze preventieve gezondheidszorg

Newsletter
Maatschappelijke impact
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Meewerken aan een gezonde bevolking is de belangrijkste drijfveer van de geneesmiddelenindustrie. Onze leden ontwikkelen niet alleen innovatieve geneesmiddelen om zieke patiënten weer gezond te maken maar ook vaccins om ervoor te zorgen dat mensen niet ziek worden.

En hoewel België goed scoort op het vlak van het vaccineren van kinderen, ligt de bereidheid van volwassenen om zich te laten vaccineren een stuk lager. Nochtans is de gezondheidswinst die we bij deze bevolkingsgroep kunnen realiseren door hen te overtuigen van het belang van preventie zeer hoog.

Het gezondheidszorgbudget staat onder druk en een overheid kan elke euro slechts éénmaal uitgeven. Samenwerking is dus essentieel. Vandaar dat we samen strategisch willen inzetten op het bevorderen van de toegang tot vaccins, het stimuleren van ‘life long immuzation’ en het benadrukken van het belang van het vaccineren van volwassenen. Binnen de Taskforce Public Health hebben we ook een specifieke subgroep vaccins met daarin alle ledenbedrijven die actief zijn op het vlak van vaccins.

Deze groep organiseert op 10 en 12 mei 2022 twee studiedagen samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) rond de lessen die we uit de coronapandemie in België kunnen trekken. Doel is het verbeteren van de toegang tot vaccins. Tijdens deze studiedagen gaan we in op de activiteiten van het speerpunt vaccins van het FAGG op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe vaccins. We bekijken ook hoe we de bevolking kunnen overtuigen van het belang van vaccins. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de strijd tegen ‘vaccine hesitancy’ en het opzetten van systemen die een betere opvolging van het gebruik van vaccins mogelijk maken.

De inzichten die onder meer de deskundigen van het FAGG, Sciensano, de regionale overheden en de academische wereld aanbrengen, zullen de basis vormen van een strategische nota met aanbevelingen aan de politieke verantwoordelijken. Die aanbevelingen gaan zowel over het behouden en versterken van de rol van België in het ontwikkelen en produceren van vaccins, als over het bevorderen van de toegang tot vaccins voor de hele bevolking.

Een goede toegang tot vaccins is cruciaal. Enkel zo kunnen we het potentieel van deze geneesmiddelen in het gezond houden van onze bevolking ten volle benutten.

Ann Adriaensen

Door samenwerking willen we strategisch inzetten op het bevorderen van de toegang tot vaccins

Ann Adriaensen
Secretary General & Public Health Director
Johan De Haes
Johan De Haes
Public & Animal Health Advisor – SME Accountmanager
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!