Op tournee met pharma.be

Newsletter
Informatie
Actie
Sector
Gezondheidsbeleid

Volksgezondheid moet voor de volgende regering een absolute prioriteit worden. Het grote belang ervan voor burgers, patiënten en de economie valt niet te ontkennen. Een groot aantal uitdagingen staan op onze federale en regionale regeringen te wachten: zorgen voor voldoende groei van onze economie met maximale ruimte voor onze talenten, een hoog niveau van sociale bescherming voor de bevolking garanderen, de overheidsfinanciën verbeteren, een efficiënte, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg in stand houden - om er maar enkele te noemen. 

De biofarmaceutische industrie is bereid en in staat om een belangrijke rol te spelen bij het aangaan van deze uitdagingen. We zijn ook overtuigd van het belang van nauwe samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het ecosysteem van de gezondheidszorg. 

Verschillende leden-bedrijven zullen de pharma.be on tour ontvangen om een aantal gezondheidsbeleidskwesties uit ons Memorandum die rechtstreeks een link hebben met hun lokale activiteiten te bespreken. Dit is een unieke gelegenheid voor politieke besluitvormers en stakeholders om in dialoog te gaan met onze leden over de belangrijkste thema's voor de komende jaren.

Op 27 februari 2024 geeft Sanofi Belgium (Gent) het startschot met een paneldiscussie over de toekomst van de biofarmaceutische industrie in België en Europa, waarbij het belang van samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de Belgische biofarmaceutische vallei centraal staat. 

In maart en april zullen Takeda Belgium, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Belgium, Novartis Pharma en Johnson & Johnson onspharma.be on tour ontvangen. Een laatste sessie zou in mei bij Roche gehouden worden.

Wegens praktische redenen zijn de evenementen die onze leden organiseren in het kader van pharma.be on tour niet toegankelijk voor het publiek. Een samenvatting van de kernboodschappen zal op onze website worden gepubliceerd. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!