Interview met Dr. Michel Geelhand, Head Public & Institutional Affairs bij Novartis Pharma en hoofd van de pharma.be Think Tank ATMP

Waarom voelden de bedrijven die lid zijn van pharma.be de noodzaak om een ATMP Think Tank op te richten?

De medische wereld beschouwt ATMP's zoals cel- en gentherapie als één van de meest baanbrekende en veelbelovende revoluties in de moderne geneeskunde. Vandaag de dag hebben patiënten met chronische ziekten vaak levenslange behandeling nodig. ATMP's kunnen niet alleen het leven van patiënten en hun families radicaal veranderen, op lange termijn hebben ze ook een positieve impact op het Belgische gezondheidszorgsysteem en -budget.

Binnen pharma.be geloven we dat ATMP's zowel een grote uitdaging als een unieke kans zijn voor onze industrie om patiënten te laten profiteren van de innovatieve behandelingen en technologieën. Dit vereist een heroverweging van ons huidige gezondheidszorgsysteem om zich aan te passen aan deze nieuwe transformatieve, vaak eenmalige therapieën. Om dit te bereiken is een open en bescheiden dialoog nodig waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.

De ATMP-denktank die in januari 2021 werd opgericht, wil deze dialoog aanzwengelen en er actief aan bijdragen, want alleen door nauw samen te werken kunnen we bergen verzetten voor patiënten, zodat zij kunnen profiteren van de komende veelbelovende golven van innovatieve behandelingen en technologieën.

Hoe is de ATMP-denktank te werk gegaan?

Tussen april en september 2021 organiseerde pharma.be, 14 dialoogsessies met een grote groep Belgische stakeholders over de kansen en uitdagingen voor ATMP's in België. De stakeholders die deelnamen aan deze dialoogsessies waren academici, beleidsmakers, autoriteiten zoals het federaal geneesmiddelenagentschap en het RIZIV, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappelijke instellingen zoals Sciensano, ziekenfondsen en andere koepelorganisaties.

Op basis van de knowhow van verschillende stakeholders, en van de expertise binnen pharma.be, ontwikkelde de ATMP Think Tank een 'White Paper' met duidelijke aanbevelingen naar externe stakeholders toe. We behandelden een brede waaier aan onderwerpen die verdere discussie behoeven, gaande van opleiding, reglementaire aspecten, vroege en snellere toegang, gespreide betalingen en andere aspecten.

Wat zijn de volgende stappen?

Met deze “White Paper” verbinden wij ons ertoe met alle relevante belanghebbenden in de gezondheidszorg samen te werken aan duurzame oplossingen . De uitwisseling over deze voorstellen zal in het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar plaatsvinden, maar vandaag willen we reeds onze ideeën delen over hoe patiënten toegang kunnen krijgen tot ATMP's in België.

We zijn samen met een zeer toegewijd team op weg om het verschil te maken voor patiënten en hun verzorgers.

Advanced Therapeutic Medicinal Products (ATMPs) in Belgium: a roadmap for the future Recommendations of pharma.be following multistakeholder consultation

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!