Innovatieve geneesmiddelen leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven

Newsletter

Uitgaven voor in patent geneesmiddelen dalen lichtjes, terwijl die voor geneesmiddelen buiten patent fors zijn gestegen.

De innovatieve geneesmiddelen, gedefinieerd als de geneesmiddelen die nog in patent zijn, leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven. Ook meer specifiek de geneesmiddelen onder conventie bezwaren het geneesmiddelenbudget niet, maar helpen in tegendeel dit budget te beheersen. 

Binnen de uitgaven voor de innovatieve geneesmiddelen in patent, zien we een verschuiving gebeuren: waar geneesmiddelen voorheen zonder conventie werden terugbetaald, worden ze nu in toenemende mate  mét een conventie terugbetaald. Dit heeft zijn weerslag op de uitgaven: de uitgaven verschuiven van de categorie innovatieve geneesmiddelen zonder conventie naar innovatieve geneesmiddelen met een conventie. Bijgevolg zijn de uitgaven voor geneesmiddelen onder conventie de voorbije jaren toegenomen. Die verschuiving leidt evenwel niet tot hogere uitgaven voor het geneesmiddelenbudget gezien het totaal aan uitgaven voor innovatieve geneesmiddelen in patent sinds 2015 gedaald is met 1%.

totale markt
Bron: pharma.be op basis van IQVIA verkoopcijfers

Welke methodologie hebben wij gevolgd?

We hebben gebruik gemaakt van de verkoopgegevens van geneesmiddelen in België in euro, zoals vastgesteld door IQVIA. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen innovatieve geneesmiddelen die nog onder patent vallen en de geneesmiddelen die niet meer onder patent vallen. Bij de innovatieve geneesmiddelen die nog onder patent vallen is ten slotte een onderverdeling gemaakt tussen de geneesmiddelen die terugbetaald worden zonder conventie en de geneesmiddelen die terugbetaald worden met een conventie. Binnen het gezondheidszorgbudget is het geneesmiddelenbudget een netto-budget, waarbij de terugstortingen van de innovatieve geneesmiddelen onder conventie worden afgetrokken van de totale bruto-uitgaven. Bij deze grafiek is daarom eveneens gebruik gemaakt van netto-uitgaven om op dezelfde wijze te werken als in het gezondheidszorgbudget.

Tom De Spiegelaere

Healthcare Budget Advisor

Become a member

Interesse om lid te worden?

pharma.be vertegenwoordigt momenteel meer dan 125 farmaceutische ondernemingen die in België actief zijn. Wij bieden diensten aan op het gebied van prijsstelling, advies inzake terugbetaling, juridisch advies en dit niet alleen voor farmaceutische bedrijven die actief zijn op humaan gebied maar ook op veterinair vlak. Wij zijn er zowel voor grote ondernemingen, als voor middelgrote en kleine ondernemingen. Sluit je bij ons aan om van de innoverende farmaceutische industrie een succesvolle gemeenschap te maken die de huidige ziekten kan overwinnen en genezingen en therapieën kan vinden voor nieuwe ziekten en pandemieën, zoals we die nu meemaken met COVID-19.