Export geneesmiddelen klokt af op nieuw record in 2015

Persbericht
Sector

De uitvoer is met 3,7 procent gestegen tot ruim 41 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van pharma.be

Historisch exportrecord

De sector verstevigt haar positie als exportkampioen met een exportcijfer van 41,3 miljard euro in 2015: een stijging van 3,7 procent ten opzichte van 2014. Het aandeel van de farmaceutische industrie in de totale Belgische export klom daardoor tot 11,4 procent.

Dat de Belgische farmaceutische industrie zeer exportgericht is, was al langer gekend. Maar wat ook opvalt is het aandeel van export naar verre markten, meer bepaald buiten de Europese Unie (EU). Dit aandeel telt met 46,9 procent voor bijna de helft van de totale geneesmiddelenexport. Zo goed als één vijfde (19 procent) van de farmaceutische export gaat naar de VS. Voor de totale Belgische export, die meer op de EU gericht is, liggen deze cijfers een heel stuk lager. 28,2 procent van de totale Belgische export gaat naar landen buiten de EU, waarvan 6 procent naar de VS.

De cijfers bewijzen dat de Belgische knowhow op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen wereldwijd erkend en gewaardeerd wordt.

export-2015

Tabel 1: Exportcijfers

Export van geneesmiddelen

Totale Belgische export

Totale waarde

41,3 miljard euro

359,5 miljard euro

Naar EU-28 landen

53,1 %

71,8 %

>> specifiek naar onze buurlanden

22 %

52,4 %

Buiten de EU-28 landen

46,9 %

28,2 %

>> specifiek naar de VS

19,3 %

6,1 %

Bevestiging als sterke jobcreator

Dat de farmaceutische sector in België een belangrijke hoeksteen blijft van onze economie, is ook af te lezen uit de andere indicatoren in de “Farmacijfers 2015’. De uitstekende prestaties, zowel inzake export, O&O-investeringen en productie, zijn het resultaat van de inzet van bijna 35.000 werknemers . De tewerkstelling in de sector steeg in 2015 met 1,8 procent.

Daarbovenop zorgt de geneesmiddelenindustrie voor naar schatting minstens drie keer zoveel jobs in andere bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld in de toeleverende bedrijven en in de distributiesector. In de sector zijn quasi evenveel vrouwen (49,4 procent) als mannen (50,6 procent) aan de slag, en met ruim 60 procent hoger opgeleiden (60,2 procent) beschikt de farmaceutische sector in België over belangrijke competitieve troeven in de Europese en wereldwijde kenniseconomie.

jobs-2015

Leidende investeerder in onderzoek en ontwikkeling

Ook op het vlak van het onderzoek naar, en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, is een sterke groei waarneembaar in België. De uitgaven voor O&O stegen in één jaar met +5,5 procent, tot bijna 2,6 miljard euro, en het aantal onderzoekers groeide met +2,9 procent tot ruim 4.200. Zo blijft de farmaceutische sector een absolute leider in innovatie, en draagt ze fors bij tot de ondersteuning en groei van de Belgische economie en welvaart.

r&d-2015

Catherine Rutten, CEO van pharma.be:“De farmaceutische sector ontwikkelt zich steeds duidelijker tot hoeksteen van de Belgische economie: als jobcreator, als leidende investeerder in O&O en als exportkampioen van geneesmiddelen en vaccins naar alle uithoeken van de wereld. De inzet van 35.000 werknemers, de grote investeringen en een uitstekende samenwerking met de academische wereld leiden tot een uitzonderlijke knowhow op farmaceutisch gebied. En die wordt ook wereldwijd hoog ingeschat. Maar liefst 47 % van onze export gaat naar landen buiten de Europese Unie! België profileert zich zo steeds meer als een laboratorium van hoop voor patiënten, wereldwijd.”

Tabel 2: Groei (%) op jaarbasis: 2015 vs. 2014

Indicatoren

Groei (%) op jaarbasis: 2015 vs. 2014

Investeringen in O&O (e)

+5,5 %

Export

+3,7 %

Aantal onderzoekers (e)

+2,9 %

Tewerkstelling (e)

+1,8 %

(e) = schatting

Lees het volledige persbericht

Bronnen:

Evolutie tewerkstelling: statistieken ‘op maat’ RSZ; berekeningen pharma.be; 2015(e) : gegevens op 30 september 2015; Indirecte jobs: EFPIA – key figures 2014; Opleidingsniveau werknemers: Statbel; Enquête naar de arbeidskrachten ; Genderverdeling: Cijfers met betrekking tot de leden van de RvB van pharma.be - november 2015; Evolutie van de export: NBB-INR, statistieken van de internationale handel (SITC - afdeling 54) - Communautair concept; pharma.be berekeningen;Evolutie van de handelsbalans: NBB-INR, statistieken van de internationale handel (SITC - afdeling 54) - Communautair concept; pharma.be berekeningen; Distributie: pharma.be; Agentschap voor Buitenlandse Handel, Statistieken van de buitenlandse handel 01-09/2015; Uitgaven aan O&O : pharma.be schatting op basis van de cijfers van leden van pharma.be; 2015: schatting; Tewerkstelling in O&O: pharma.be schatting op basis van de cijfers van de leden van pharma.be; 2015: schatting; Geografische spreiding geneesmiddelenexport: NBB-INR, berekeningen pharma.be 2015.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!