Het pilootproject e-PIL

Op initiatief van de farmaceutische industrie en met de ondersteuning van de nationale bevoegde autoriteiten en de associaties van de ziekenhuisapothekers, werd het e-PIL pilootproject (e-PIL staat voor: electronic patient information leaflet) gelanceerd op 1 augustus 2018 in België en Luxemburg voor oorspronkelijk een periode van
2 jaar.

Het doel van het project is om aan te tonen dat de elektronische bijsluiter gelijkwaardig is aan de papieren bijsluiter om patiënten en zorgverleners in de ziekenhuisomgeving informatie te verstrekken over een veilig en doeltreffend gebruik van de geneesmiddelen.

Een selectie van geneesmiddelen die in België en in Luxemburg gecommercialiseerd wordt en waarvoor de toediening beperkt is tot in het ziekenhuis, werd hiertoe in het pilootproject geïncludeerd. Deze geneesmiddelen bevatten geen papieren bijsluiter in de verpakking. Om de informatie te raadplegen, dient een zorgverlener zich te wenden tot de elektronische bijsluiter die op verschillende bronnen kan worden teruggevonden:

 

Marie Vande Ginste, Public Health Advisor over het e-PILproject

Dit project is een pionier project in Europa en wordt door de bevoegde Belgische en Luxemburgse autoriteiten ondersteund, alsook door de Belgische en Luxemburgse associaties van de ziekenhuisapothekers. De Europese Commissie heeft toelating gegeven voor het project.

Deelnemende bedrijven aan het e-PIL project (niet exhaustief)

e-pil-project-participants

Report to Society - Met zorg voor leefmilieu en klimaat

In België worden elk jaar meer dan 100 miljoen vergoede geneesmiddelenverpakkingen afgeleverd. De impact op het milieu is dan ook enorm. Maar misschien zijn er situaties waarin een elektronisch alternatief even veilig én duurzamer is?

Om dit te onderzoeken, lanceerde de biofarmaceutische industrie, met de ondersteuning van de bevoegde autoriteiten en de associaties van ziekenhuisapothekers, in 2018 het Electronic Patient Information Leaflet (e-PIL) pilootproject. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!