Het pilootproject e-PIL

Op initiatief van de farmaceutische industrie en met de ondersteuning van de nationale bevoegde autoriteiten en de associaties van de ziekenhuisapothekers, werd het e-PIL pilootproject (e-PIL staat voor: electronic patient information leaflet) gelanceerd op 1 augustus 2018 in België en Luxemburg voor oorspronkelijk een periode van
2 jaar.

Het doel van het project is om aan te tonen dat de elektronische bijsluiter gelijkwaardig is aan de papieren bijsluiter om patiënten en zorgverleners in de ziekenhuisomgeving informatie te verstrekken over een veilig en doeltreffend gebruik van de geneesmiddelen.

Een selectie van geneesmiddelen die in België en in Luxemburg gecommercialiseerd wordt en waarvoor de toediening beperkt is tot in het ziekenhuis, werd hiertoe in het pilootproject geïncludeerd. Deze geneesmiddelen bevatten geen papieren bijsluiter in de verpakking. Om de informatie te raadplegen, dient een zorgverlener zich te wenden tot de elektronische bijsluiter die op verschillende bronnen kan worden teruggevonden:

Dit project is een pionier project in Europa en wordt door de bevoegde Belgische en Luxemburgse autoriteiten ondersteund, alsook door de Belgische en Luxemburgse associaties van de ziekenhuisapothekers. De Europese Commissie heeft toelating gegeven voor het project.

De resultaten van de tussentijdse analyse na 12 maanden waren positief. Na 24 maanden werd er opnieuw een tussentijdse analyse van het project uitgevoerd en deze resultaten liggen in dezelfde positieve lijn als de resultaten na 12 maanden. Op basis van de goede resultaten, heeft de Europese Commissie de goedkeuring gegeven om het project te verlengen tot 1 augustus 2022 en om meer geneesmiddelen te includeren in het project. "De verworven ervaring met dit pilootproject is een waardevolle bron van empirisch bewijs ter ondersteuning van beleidsinitiatieven in dit gebied […]. We willen graag blijven leren van dit pilootproject en wensen jullie een succesvolle implementatie van de uitbreiding van dit waardevolle initiatief", aldus de Commissie. Momenteel nemen 18 farmaceutische bedrijven deel aan het project met een totaal van 42  geneesmiddelen. Ontdek hieronder een overzicht van het project en de resultaten.

 

Dit pilootproject werd door pharma.be in november 2018 tijdens een workshop van de bevoegde Europese autoriteiten over electronic product information en in april 2020 tijdens de DIA Global Labelling (Drug Information Association) gepresenteerd en dit gaf aanleiding tot een publicatie in het DIA Global Forum (juli-editie 2020).

Deelnemende bedrijven aan het e-PIL project (niet exhaustief)

e-pil-project

Soortgelijke projecten in Europa

Andere soortgelijke projecten bestaan nu in Europa, met name in Spanje.

Daarnaast heeft de European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) in samenwerking met Efpia, Aesgp en Medicines for Europe binnen Europa een breed onderzoek uitgevoerd om het gebruik van elektronische bijsluiters in ziekenhuizen te beoordelen. Uit de resultaten, die in een verslag zijn gepubliceerd blijkt dat de invoering van de elektronische bijsluiter de toegang tot informatie over geneesmiddelen voor gezondheidswerkers en patiënten in ziekenhuizen zou kunnen vergemakkelijken.

De infografiek geeft een samenvatting van de resultaten van de enquête

Report to Society - Met zorg voor leefmilieu en klimaat

In België worden elk jaar meer dan 100 miljoen vergoede geneesmiddelenverpakkingen afgeleverd. De impact op het milieu is dan ook enorm. Maar misschien zijn er situaties waarin een elektronisch alternatief even veilig én duurzamer is?

Om dit te onderzoeken, lanceerde de biofarmaceutische industrie, met de ondersteuning van de bevoegde autoriteiten en de associaties van ziekenhuisapothekers, in 2018 het Electronic Patient Information Leaflet (e-PIL) pilootproject. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!