Genoeg bespaard op innovatieve geneesmiddelen

De regering De Croo moet op zoek naar voldoende besparingen om de Belgische begroting voor 2022 opnieuw op koers te brengen. Voor de gezondheidsuitgaven voorziet het regeerakkoord evenwel dat de uitgaven deze legislatuur jaarlijks reëel met 2,5% mogen groeien. Onder meer door de ouder wordende bevolking en de nieuwe noden op het vlak van gezondheidszorg is dat begrijpelijk. Vaak wordt verwezen naar nieuwe innovatieve geneesmiddelen die verantwoordelijk zouden zijn voor een sterke groei van de kosten voor geneeskundige verzorging.

Het klopt inderdaad dat innovatieve geneesmiddelen vaak niet goedkoop zijn. Dit heeft te maken met de hoge ontwikkelingskosten, de meer doelgerichte behandelingen bijna op maat van de patiënt en met de meer gerichte behandelingen voor slechts een beperkte groep patiënten die geconfronteerd worden met een zeldzame ziekte, de zogenaamde weesgeneesmiddelen. Maar ondanks doorbraken op dat vlak, die tot grote gezondheidswinsten leiden, stellen we vast dat de budgetgroei van de innovatieve geneesmiddelen beperkt blijft.

Volgens de technische ramingen van het RIZIV zal hun budget in 2022 slechts met 1,4% stijgen, tegenover een stijging van 2,5% vermeerderd met inflatie voor de gezondheidszorgen in het algemeen. Deze bescheiden groei houdt rekening met 180 miljoen euro aan besparingen in 2022 die in het regeerakkoord aan de sector werden opgelegd. De sector van de geneesmiddelen neemt met andere woorden zijn budgetaire verantwoordelijkheid op, maar botst stilaan op de limieten van het systeem. Het kan niet de bedoeling zijn dat Belgische patiënten de toegang tot de nieuwste behandelingen wordt ontzegd, enkel omdat de regelgever bijvoorbeeld oudere geneesmiddelen waarvan het patent komt te vervallen systematisch voorrang zou geven voor de behandeling van de ziekte.

 

Als sector staan wij volledig achter de principes van gepaste zorg (appropriate care) die tot efficiëntiewinsten kunnen leiden. Maar deze moeten in de eerste plaats leiden tot gepaste zorg voor de patiënt en mogen geen blinde besparingsmaatregel inluiden. Te meer aangezien de groei van het geneesmiddelenbudget zich vooral situeert in het segment van de oude geneesmiddelen en niet in het budget voor nieuwe, innovatieve geneesmiddelen.

Caroline Ven, CEO pharma.be

Caroline Ven - ceo pharma.be