Persbericht - Financiering van wetenschappelijk onderzoek staat voorop in de relaties tussen innovatieve farmaceutische bedrijven en de Belgische medische gemeenschap

Persbericht
Deontologie & Ethiek

Brussel, 24 juni 2019 – Innovatieve farmaceutische bedrijven hebben in 2018 voor 171 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap. Daarvan ging ruim 111 miljoen (65 %) naar de financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Dat blijkt uit de vierde publicatie van het transparantieplatform “betransparent.be”, de tweede onder de wettelijke verplichting van de zogenaamde ‘Sunshine Act’.

Nieuw dit jaar is dat ook de bedrijven die geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ontwikkelen inzage geven in hun samenwerkingen, onder hen ook veertien leden van pharma.be

Wetenschappelijk onderzoek voorop

104 innovatieve farmaceutische bedrijven die lid zijn van pharma.be hebben in 2018 voor 171 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met gezondheidsorganisaties (zoals o.m. universiteiten, ziekenhuizen, artsen- en apothekersverenigingen of onderzoeksorganisaties uit de agro-industrie), zorgverstrekkers (artsen, apothekers, dierenartsen…) en patiëntenverenigingen in België.

Deze investeringen maken deel uit van een veel groter bedrag (3,6 miljard euro) dat de innovatieve farmaceutische bedrijven vorig jaar in België investeerden in Onderzoek & Ontwikkeling, o.m. in eigen labo-onderzoek.

De verdeling van dit bedrag over de verschillende categorieën is nagenoeg dezelfde als de voorbije jaren en wijst op stabiele investeringen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ze gingen namelijk voor 65 procent (111,6 miljoen euro) naar wetenschap-pelijk onderzoek (bv. klinische studies), voor 8,5 procent (14,5 miljoen euro) naar schenkingen en toelagen, voor 14 procent naar wetenschappelijke manifestaties (24,2 miljoen euro), voor 7,2 procent (12,3 miljoen euro) naar vergoedingen voor consultancy opdrachten en diensten. Vijf procent van het bedrag (8,7 miljoen euro) ging naar samenwerkingen met patiëntenverenigingen. Dit betreft in hoofdzaak samenwerkingen op een pan-Europees niveau, die omwille van de wettelijke standplaats van deze verenigingen in Brussel, ook in België moeten aangegeven worden.

Vinger aan de pols tijdens ontwikkelingsproces

De samenwerkingen tussen de farmaceutische bedrijven en de medische gemeenschap helpen beide partijen om de vinger aan de pols te houden tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen. Frequente contacten en uitwisseling van informatie over hoe nieuwe geneesmiddelen het best passen in het zorgtraject van de patiënten zijn daarbij van grote waarde, en komen de patiënten ten goede. Deze investeringen bevestigen bovendien de Europese koppositie die ons land inneemt in het farmaceutische wetenschappelijk onderzoek.

Uitgebreider platform zorgt voor grotere transparantie

Voor de bedrijven die lid zijn van pharma.be is dit het vierde jaar dat ze de investeringen publiceren. De eerste twee jaar gebeurde dat op vrijwillige basis, sinds 2018 gebeurt dat onder het wettelijke kader van de zogenaamde “Sunshine Act”.

Het platform bevat dit jaar voor het eerst ook de bedragen van de bedrijven die geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ontwikkelen. De samenwerkingen die zij hebben met dierenartsen, wetenschappelijke verenigingen en onderzoeksorganisaties uit de agro-industrie worden voortaan ook gepubliceerd op het BeTransparanet.be platform. Het platform wordt dus groter en zorgt dus ook voor een verhoogde transparantie in de zorgsector.

“Medische vooruitgang en wetenschappelijk onderzoek naar de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiënt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een efficiënte samenwerking tussen de bedrijven enerzijds en de zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen anderzijds, speelt hierbij een essentiële rol. De publicatie van deze gegevens, dit jaar ook voor het eerst voor de bedrijven die geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ontwikkelen, bewijst dat de sector in volledige transparantie wil handelen. De wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act was een belangrijke stap, waar wij ook voor gepleit hebben bij de totstandkoming van het Toekomstpact (in 2015).

Er werd in 2018 door de bedrijven die lid zijn van pharma.be ruim 5,4 miljoen méér geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek dan het voorgaande jaar. Eens te meer onderlijnt dit de vooraanstaande rol van de Belgische wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van farmaceutisch Onderzoek en Ontwikkeling”.

Catherine Rutten
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!